درخواست نمایندگی و افتتاح حساب

جهت افتتاح حساب فرم زیر را به صورت کامل پر کنید. پس از بررسی همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات اکانت شما را ارسال خواهند کرد و می توانید همکاری خود را آغاز کنید.

درخواست نمایندگی ( اکانت )

اطلاعات و مدارک لازم جهت ثبت نام
  • اطلاعات فردی  • اطلاعات فروشگاه  • نام و نام خانوادگی دو نفر از بستگان و آشنایان  • شرکت هایی که در شهرستان با آنها فعالیت می کنید

  • 1-

  • 2-

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.