ریبیت پایان سال

میزان دریافت جایزه همکاران متناسب با مجموع خرید سالانه

همکاران محترمی که مجموع خرید سالانه ایشان  از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد، ۱٫۵ درصد ریبیت پایان سال دریافت خواهند کرد.

کالاهایی که دارای ریبیت هستند در کنار نام آنها در صفحه مربوط به محصول درج شده و کل کالاهایی که ریبیت دار نیست از فروش جدا می باشد.