شرایط همکاری عرفی

کمتر از ۵۰۰ هزار تومان

نقدی

تا یک میلیون تومان

90 روزه

تا دو و نیم میلیون تومان

105 روزه

بیش از دو و نیم میلیون تومان

120 روزه

همکار گرامی محققات فوق مربوط به کالاهایی می باشد که تسویه آنها ۹۰ روز به بالا می باشد.

در صورت تائید استعلام توسط مدیریت و دریافت چک امانت و چک فاکتور، کالا توسط همکاران انبار ارسال خواهد شد.