شرایط همکاری عرفی

شرایط همکاری عرفی

در صورت تائید اعتبار توسط مدیریت مالی و دریافت چک امانت و چک فاکتور، کالا توسط همکاران انبار ارسال خواهد شد.

خرید کمتر از 600 هزار تومان

خرید به قیمت مصرف کننده

خرید بیشتر از 600 هزار تومان

با توجه به مقدار خرید، برند
و نوع کالا تسویه از ۱۵ تا ۹۰ روز

انتخاب کنید که کدام فیلد نمایش داده شود. می توانید با کشیدن فیلدها را به دلخواه مرتب کنید.
  • مشخصات اصلی
  • ویژگی ها