ورود

عضویت

بهیران معتقد است حفظ حریم خصوصی کاربران بسیار مهم و حساس میباشد . در این راستا اطلاعات شخصی شما صرفا جهت پردازش سفارشات شما، پشتیبانی مناسب جهت داشتن تجربه ای بهتر در استفاده از امکانات وبسایت و سایر اهداف مندرج در سیاست حفظ حریم خصوصی استفاده خواهد گردید.