لیست قیمت لوازم جانبی

برای مشاهده قیمت همکار لیست لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل و لپ تاپ ، فرم درخواست افتتاح حساب همکاری و خرید عمده  را تکمیل نمایید تا حساب همکاری شما ایجاد شود و قادر به مشاهده قیمت همکار باشید .


باتری
1 ماسک پزشکی بسته 10 عددی 133006035 ماسک پزشکی بسته 10 عددی تست تومان

موجود

2 ساعت دیواری بهیران 133006036 ساعت دیواری بهیران GIFT 400,000 تومان

موجود

3 باتری نیم قلمی دوراسل مدل 006 بسته 2 عددی 101002006 باتری نیم قلمی دوراسل مدل 006 بسته 2 عددی سولفات 37,500 تومان

موجود

4 باتری نیم قلم سوپر آلکالاین گیگاسل مدل LR03 بسته 4 عددی 101002026 باتری نیم قلم سوپر آلکالاین گیگاسل مدل LR03 بسته 4 عددی سولفات 54,000 تومان

موجود

5 باتری نیم قلمی وریتی مدل R03 بسته 2 عددی 101002045 باتری نیم قلمی وریتی مدل R03 بسته 2 عددی سولفات 14,000 تومان

موجود

6 باتری نیم قلم شیرینک وریتی مدل R03 بسته 4 عددی 101002046 باتری نیم قلم شیرینک وریتی مدل R03 بسته 4 عددی سولفات 20,500 تومان

موجود

7 باتری نیم قلمی شیرینک BNG-999 مدل R3P بسته 4 عددی 101002047 باتری نیم قلمی شیرینک BNG-999 مدل R3P بسته 4 عددی سولفات 21,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

8 باتری نیم قلمی پاناتک مدل R03P بسته 2 عددی 101002051 باتری نیم قلمی پاناتک مدل R03P بسته 2 عددی سولفات 14,000 تومان

موجود

9 باتری قلمی دوراسل مدل 004 بسته 2 عددی 101001004 باتری قلمی دوراسل مدل 004 بسته 2 عددی سولفات 37,500 تومان

موجود

10 باتری قلمی وریتی مدل R6P بسته 2 عددی 101001044 باتری قلمی وریتی مدل R6P بسته 2 عددی سولفات 15,000 تومان

موجود

11 باتری قلمی شیرینک وریتی مدل R6P بسته 4 عددی 101001045 باتری قلمی شیرینک وریتی مدل R6P بسته 4 عددی سولفات 23,000 تومان

موجود

12 باتری قلمی اولترا آلکالاین پاناتک مدل LR6 بسته 2 عددی 101001053 باتری قلمی اولترا آلکالاین پاناتک مدل LR6 بسته 2 عددی سولفات 26,500 تومان

موجود

13 باتری قلمی پاناتک مدل R6P بسته 2 عددی 101001051 باتری قلمی پاناتک مدل R6P بسته 2 عددی سولفات 15,000 تومان

موجود

14 باتری قلمی شیرینک پاناتک مدل R6P بسته 4 عددی 101001050 باتری قلمی شیرینک پاناتک مدل R6P بسته 4 عددی سولفات 23,000 تومان

موجود

15 باتری قابل شارژ قلمی 4600MAH سونی مدل CycleEnergy 101006031 باتری قابل شارژ قلمی 4600MAH سونی مدل CycleEnergy سولفات 89,000 تومان

موجود

16 باتری قابل شارژ قلمی 2400MAH سونی 101006032 باتری قابل شارژ قلمی 2400MAH سونی سولفات 109,500 تومان

موجود

17 باتری قلمی قابل شارژ 2300mAh پاناتک مدل HR6 101006033 باتری قلمی قابل شارژ 2300mAh پاناتک مدل HR6 سولفات 195,000 تومان

فقط 3 عدد در انبار موجود است

18 باتری قلمی قابل شارژ 2500mAh پاناتک مدل HR6 101006034 باتری قلمی قابل شارژ 2500mAh پاناتک مدل HR6 سولفات 225,000 تومان

موجود

19 باتری نیم قلمی پاناسونیک قابل شارژ 830mah 101006013 باتری نیم قلمی پاناسونیک قابل شارژ 830mah سولفات 82,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

20 باتری نیم قلمی شارژی پاناسونیک مدل Eneloop pro ظرفیت 950MAH 101006023 باتری نیم قلمی شارژی پاناسونیک مدل Eneloop pro ظرفیت 950MAH سولفات 85,000 تومان

موجود

21 باتری نیم قلمی قابل شارژ پاناسونیک مدل Enelop ظرفیت 800MAH 101006010 باتری نیم قلمی قابل شارژ پاناسونیک مدل Enelop ظرفیت 800MAH 6ماه تست 85,000 تومان

موجود

22 باتری نیم قلمی قابل شارژ 900mAh پاناتک مدل HR03 101006035 باتری نیم قلمی قابل شارژ 900mAh پاناتک مدل HR03 سولفات 115,000 تومان

موجود

23 باتری نیم قلمی قابل شارژ 1000mAh پاناتک مدل HR03 101006036 باتری نیم قلمی قابل شارژ 1000mAh پاناتک مدل HR03 سولفات 135,000 تومان

موجود

24 باتری ریموتی تکی سوپر آلکالاین گیگاسل مدل 23A 101009020 باتری ریموتی تکی گیگاسل مدل 23A سولفات 25,000 تومان

موجود

25 باتری ریموتی وریتی مدل 23A بسته 5 عددی 101009032 باتری ریموتی وریتی مدل 23A بسته 5 عددی سولفات 60,000 تومان

موجود

26 باتری ریموتی وریتی مدل 27A بسته 5 عددی 101009031 باتری ریموتی وریتی مدل 27A بسته 5 عددی سولفات 60,000 تومان

موجود

27 باتری ریموتی تکی سوپر آلکالاین وریتی مدل 23A 101009034 باتری ریموتی تکی سوپر آلکالاین وریتی مدل 23A سولفات 19,000 تومان

موجود

28 باتری ریموتی تکی سوپر آلکالاین وریتی مدل 27A 101009033 باتری ریموتی تکی سوپر آلکالاین وریتی مدل 27A سولفات 19,000 تومان

موجود

29 باتری سکه ای TIANQIU مدل 2032 بسته 5 عددی 101008030 باتری سکه ای TIANQIU مدل 2032 بسته 5 عددی سولفات 35,000 تومان

موجود

30 باتری سکه ای سونی مدل 2032 بسته 5 عددی 101008012 باتری سکه ای سونی مدل 2032 بسته 5 عددی سولفات 34,000 تومان

موجود

31 باتری سکه ای پنج عددی NANGRAND مدل CR2032 101008051 باتری سکه ای پنج عددی NANGRAND مدل CR2032 سولفات 28,000 تومان

موجود

32 باتری سکه ای وریتی مدل CR2016 بسته 5 عددی 101008056 باتری سکه ای وریتی مدل CR2016 بسته 5 عددی سولفات 33,000 تومان

موجود

33 باتری سکه ای وریتی مدل CR2025 بسته 5 عددی 101008057 باتری سکه ای وریتی مدل CR2025 بسته 5 عددی سولفات 33,000 تومان

موجود

34 باتری سکه ای وریتی مدل CR2032 بسته 5 عددی 101008058 باتری سکه ای وریتی مدل CR2032 بسته 5 عددی سولفات 33,000 تومان

موجود

35 باتری سکه ای پاناتک مدل AG13 بسته 10 عددی 101008055 باتری سکه ای پاناتک مدل AG13 بسته 10 عددی سولفات 33,000 تومان

موجود

36 باتری سکه ای آلکالاین پاناتک مدل AG3 بسته 10 عددی 101008064 باتری سکه ای آلکالاین پاناتک مدل AG3 بسته 10 عددی سولفات 31,000 تومان

موجود

37 باتری سکه ای AG10 پاناتک مدل L1131C بسته 10 عددی 101008065 باتری سکه ای AG10 پاناتک مدل L1131C بسته 10 عددی سولفات 33,000 تومان

موجود

38 باتری سکه ای AG1 پاناتک بسته 10 عددی 101008066 باتری سکه ای AG1 پاناتک بسته 10 عددی سولفات 33,000 تومان

موجود

39 باتری سکه ای AG4 پاناتک مدل LR626 بسته 10 عددی 101008067 باتری سکه ای AG4 پاناتک مدل LR626 بسته 10 عددی سولفات 31,000 تومان

موجود

40 باتری سکه ای گیگاسل مدل 2016 بسته تکی 101008016 باتری سکه ای گیگاسل مدل 2016 بسته تکی سولفات 14,900 تومان

موجود

41 باتری بزرگ شیرینک سوپر آلکالاین وریتی مدل LR20 بسته 2 عددی 101004013 باتری بزرگ شیرینک سوپر آلکالاین وریتی مدل LR20 بسته 2 عددی سولفات 72,000 تومان

موجود

42 باتری بزرگ شیرینک وریتی مدل R20 بسته 2 عددی 101004016 باتری بزرگ شیرینک وریتی مدل R20 بسته 2 عددی سولفات 47,000 تومان

موجود

43 باتری بزرگ وریتی مدل R20P بسته 2 عددی 101004015 باتری بزرگ وریتی مدل R20P بسته 2 عددی سولفات 50,000 تومان

موجود

44 باتری متوسط اولترا آلکالاین پاناتک مدل LR14 بسته 2 عددی 101003014 باتری متوسط اولترا آلکالاین پاناتک مدل LR14 بسته 2 عددی سولفات 88,000 تومان

موجود

45 باتری متوسط شیرینک وریتی مدل R14P بسته 2 عددی 101003016 باتری متوسط شیرینک وریتی مدل R14P بسته 2 عددی سولفات 35,000 تومان

موجود

46 باتری متوسط وریتی مدل R14P بسته 2 عددی 101003015 باتری متوسط وریتی مدل R14P بسته 2 عددی سولفات 38,000 تومان

موجود

47 باتری کتابی وریتی مدل 6F22 101005019 باتری کتابی وریتی مدل 6F22 سولفات 25,900 تومان

موجود

48 باتری کتابی شیرینک وریتی مدل 6F22 101005020 باتری کتابی شیرینک وریتی مدل 6F22 سولفات 25,000 تومان

موجود

49 باتری کتابی آلکالاین وریتی مدل 6LR61 101005018 باتری کتابی آلکالاین وریتی مدل 6LR61 سولفات 69,500 تومان

موجود

50 باتری تلفنی پاناسونیک مدل HHR-p107 101007005 باتری تلفنی پاناسونیک مدل HHR-p107 سولفات 145,000 تومان

موجود

51 باتری تلفنی پاناسونیک مدل HHR-p104 101007006 باتری تلفنی پاناسونیک مدل HHR-p104 سولفات 145,000 تومان

موجود

52 باتری تلفنی پاناسونیک مدل HHR-p105 101007004 باتری تلفنی پاناسونیک مدل HHR-p105 سولفات 139,000 تومان

موجود

53 باتری قابل شارژ سر تخت سونی مدل 10000mAh 18650 101011012 باتری قابل شارژ سر تخت سونی مدل 10000mAh 18650 سولفات 155,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

54 باتری لیتیوم قابل شارژ سر تخت LGDBHE 18650 101011013 باتری لیتیوم قابل شارژ سر تخت LGDBHE 18650 سولفات 240,000 تومان

موجود

55 تبدیل باتری قلمی به باتری متوسط AA to C 101003011 تبدیل باتری قلمی به باتری متوسط AA to C تست 13,000 تومان

موجود

56 تبدیل باتری قلمی به باتری بزرگ AA to D 101004012 تبدیل باتری قلمی به باتری بزرگ AA to D تست 13,000 تومان

موجود

تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات
57 فلش مموری 128G لوتوس USB2.0 مدل L-810 119012003 فلش مموری 128G لوتوس USB2.0 مدل L-810 لوتوس 695,000 تومان

موجود

58 فلش مموری 128GB OTG TYPE-C لوتوس مدل Almond 119012011 فلش مموری 128GB OTG TYPE-C لوتوس مدل Almond لوتوس 756,000 تومان

موجود

59 فلش مموری 64G لوتوس L802 119005030 فلش مموری 64G لوتوس مدل L802 لوتوس 285,000 تومان

موجود

60 فلش مموری 64G لوتوس L-807 119005034 فلش مموری 64G لوتوس مدل L-807 لوتوس 285,000 تومان

موجود

61 فلش مموری 64G لوتوس USB 3.2 مدل L-812 119005032 فلش مموری 64G لوتوس USB 3.2 مدل L-812 لوتوس 412,000 تومان

موجود

62 فلش مموری 64G لوتوس مدل L804 119005035 فلش مموری 64G لوتوس مدل L804 لوتوس 285,000 تومان

موجود

63 فلش مموری 64G لوتوس L806 119005038 فلش مموری 64G لوتوس مدل L806 لوتوس 285,000 تومان

موجود

64 فلش مموری 64G لوتوس L805 119005033 فلش مموری 64G لوتوس مدل L805 لوتوس 285,000 تومان

موجود

65 فلش مموری 64G لوتوس مدل L803 119005031 فلش مموری 64G لوتوس مدل L803 لوتوس 285,000 تومان

موجود

66 فلش مموری 64G لوتوس مدل L801 119005029 فلش مموری 64G لوتوس مدل L801 لوتوس 285,000 تومان

موجود

67 فلش مموری 64G لوتوس مدل L809 119005036 فلش مموری 64G لوتوس مدل L809 لوتوس 230,000 تومان

موجود

68 فلش مموری 64G لوتوس مدل L808 119005028 فلش مموری 64G لوتوس مدل L808 لوتوس 285,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

69 فلش مموری 64G لوتوس مدل L810 Gold 119005037 فلش مموری 64G لوتوس مدل L810 Gold لوتوس 285,000 تومان

موجود

70 فلش مموری 64G لوتوس مدل L703 119005040 فلش مموری 64G لوتوس مدل L703 لوتوس 285,000 تومان

موجود

71 فلش مموری 64G لوتوس مدل L-704 119005041 فلش مموری 64G لوتوس مدل L-704 لوتوس 285,000 تومان

موجود

72 فلش 64GB لوتوس مدل 813 119005042 فلش مموری 64G لوتوس USB3.0 مدل L-813 لوتوس 398,000 تومان

موجود

73 فلش مموری 64G لوتوس مدل L-800 119005043 فلش مموری 64G لوتوس مدل L-800 لوتوس 285,000 تومان

موجود

74 فلش مموری 64GB لوتوس USB2.0 مدل MAPLE 119005052 فلش مموری 64GB لوتوس USB2.0 مدل MAPLE لوتوس 289,000 تومان

موجود

75 فلش مموری 64GB لوتوس USB2.0 مدل CEDAR 119005053 فلش مموری 64GB لوتوس USB2.0 مدل CEDAR لوتوس 289,000 تومان

موجود

76 فلش مموری 64GB لوتوس USB3.0 مدل L814 119005055 فلش مموری 64GB لوتوس USB3.0 مدل L814 لوتوس 398,000 تومان

موجود

77 فلش مموری 64GB لوتوس USB3.0 مدل L815 119005056 فلش مموری 64GB لوتوس USB3.0 مدل L815 لوتوس 398,000 تومان

موجود

78 فلش مموری 64GB لوتوس USB3.0 مدل L816 119005057 فلش مموری 64GB لوتوس USB3.0 مدل L816 لوتوس 398,000 تومان

موجود

79 فلش مموری 64GB OTG TYPE-C لوتوس مدل ALMOND 119005059 فلش مموری 64GB OTG TYPE-C لوتوس مدل ALMOND لوتوس 430,000 تومان

موجود

80 فلش مموری 64GB لوتوس USB2.0 مدل L-706 119005060 فلش مموری 64GB لوتوس USB2.0 مدل L-706 لوتوس 285,000 تومان

موجود

81 فلش مموری 64G لوتوس مدل L820 119005061 فلش مموری 64G لوتوس مدل L820 لوتوس 285,000 تومان

موجود

82 فلش مموری USB2.0/64GB وریتی مدل V818 119005062 فلش مموری USB2.0/64GB وریتی مدل V818 صبا 269,000 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

83 فلش مموری 32G USB3.2 لوتوس مدل L812 119004070 فلش مموری 32G USB3.2 لوتوس مدل L812 لوتوس 305,000 تومان

موجود

84 فلش مموری 32G لوتوس مدل L-803 119004069 فلش مموری 32G لوتوس مدل L-803 لوتوس 230,000 تومان

موجود

85 قیمت فلش 32 گیگ لوتوس 119004068 فلش مموری 32G لوتوس مدل L802 لوتوس 230,000 تومان

موجود

86 فلش مموری 32G لوتوس مدل L-807 119004072 فلش مموری 32G لوتوس مدل L-807 لوتوس 230,000 تومان

موجود

87 فلش مموری 32G لوتوس مدل L808 119004066 فلش مموری 32G لوتوس مدل L808 لوتوس 230,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

88 فلش مموری 32G لوتوس مدل L809 119004074 فلش مموری 32G لوتوس مدل L809 لوتوس 230,000 تومان

موجود

89 فلش مموری 32G لوتوس مدل L806 119004076 فلش مموری 32G لوتوس مدل L806 لوتوس 230,000 تومان

موجود

90 فلش مموری 32G لوتوس مدل L805 119004071 فلش مموری 32G لوتوس مدل L805 لوتوس 230,000 تومان

موجود

91 فلش مموری 32G لوتوس مدل L810 119004075 فلش مموری 32G لوتوس مدل L810 لوتوس 230,000 تومان

موجود

92 فلش مموری 32G لوتوس مدل L804 119004073 فلش مموری 32G لوتوس مدل L804 لوتوس 230,000 تومان

موجود

93 فلش مموری 32G لوتوس مدل L801 119004067 فلش مموری 32G لوتوس مدل L801 لوتوس 230,000 تومان

موجود

94 فلش مموری 32G لوتوس مدل L703 119004078 فلش مموری 32G لوتوس مدل L703 لوتوس 230,000 تومان

موجود

95 فلش مموری 32G لوتوس مدل L-704 119004079 فلش مموری 32G لوتوس مدل L-704 لوتوس 230,000 تومان

موجود

96 فلش مموری 32G لوتوس USB3.0 مدل L-813 119004080 فلش مموری 32G لوتوس USB3.0 مدل L-813 لوتوس 305,000 تومان

موجود

97 فلش مموری 32G لوتوس مدل L-800 119004081 فلش مموری 32G لوتوس مدل L-800 لوتوس 230,000 تومان

موجود

98 فلش مموری 32G لوتوس USB 3.2 مدل L-811 119004082 فلش مموری 32G لوتوس USB 3.2 مدل L-811 لوتوس 325,000 تومان

موجود

99 فلش مموری 32G لوتوس USB3.0 مدل L-816 119004083 فلش مموری 32G لوتوس USB3.0 مدل L-816 لوتوس 305,000 تومان

موجود

100 فلش مموری 32GB لوتوس USB2.0 مدل MAPLE 119004093 فلش مموری 32GB لوتوس USB2.0 مدل MAPLE لوتوس 235,000 تومان

موجود

101 فلش مموری 32GB لوتوس USB2.0 مدل CEDAR 119004094 فلش مموری 32GB لوتوس USB2.0 مدل CEDAR لوتوس 235,000 تومان

موجود

102 فلش مموری 32GB لوتوس USB3.0 مدل L814 119004096 فلش مموری 32GB لوتوس USB3.0 مدل L814 لوتوس 305,000 تومان

موجود

103 فلش مموری 32GB لوتوس USB3.0 مدل L815 119004097 فلش مموری 32GB لوتوس USB3.0 مدل L815 لوتوس 305,000 تومان

موجود

104 فلش مموری 32GB OTG TYPE-C لوتوس مدل ALMOND 119004098 فلش مموری 32GB OTG TYPE-C لوتوس مدل ALMOND لوتوس 365,000 تومان

موجود

105 فلش مموری 32GB لوتوس USB2.0 مدل L-706 119004099 فلش مموری 32GB لوتوس USB2.0 مدل L-706 لوتوس 230,000 تومان

موجود

106 فلش مموری 32G لوتوس مدل L820 119004100 فلش مموری 32G لوتوس مدل L820 لوتوس 230,000 تومان

موجود

107 فلش مموری 16G لوتوس مدل L-801 119003101 فلش مموری 16G لوتوس مدل L-801 لوتوس 199,000 تومان

موجود

108 فلش مموری 16G لوتوس مدل L-803 119003103 فلش مموری 16G لوتوس مدل L-803 لوتوس 199,000 تومان

موجود

109 فلش مموری 16G لوتوس مدل L805 119003106 فلش مموری 16G لوتوس مدل L805 لوتوس 199,000 تومان

موجود

110 فلش مموری 16G لوتوس مدل L807 119003107 فلش مموری 16G لوتوس مدل L807 لوتوس 199,000 تومان

موجود

111 فلش مموری 16G لوتوس مدل L809 119003109 فلش مموری 16G لوتوس مدل L809 لوتوس 199,000 تومان

موجود

112 فلش مموری 16G لوتوس مدل L802 119003102 فلش مموری 16G لوتوس مدل L802 لوتوس 199,000 تومان

موجود

113 فلش مموری 16G لوتوس مدل L808 119003100 فلش مموری 16G لوتوس مدل L808 لوتوس 199,000 تومان

موجود

114 فلش مموری 16G لوتوس مدل L806 119003110 فلش مموری 16G لوتوس مدل L806 لوتوس 199,000 تومان

موجود

115 فلش مموری 16G لوتوس مدل L810 119003104 فلش مموری 16G لوتوس مدل L810 لوتوس 199,000 تومان

موجود

116 فلش مموری 16G لوتوس مدل L804 119003108 فلش مموری 16G لوتوس مدل L804 لوتوس 199,000 تومان

موجود

117 فلش مموری 16G لوتوس مدل L703 119003111 فلش مموری 16G لوتوس مدل L703 لوتوس 199,000 تومان

موجود

118 فلش مموری 16G لوتوس مدل L-704 119003112 فلش مموری 16G لوتوس مدل L-704 لوتوس 199,000 تومان

موجود

119 قیمت فلش مموری لوتوس 16 گیگ 119003105 فلش مموری 16G لوتوس USB3.0 مدل L-813 لوتوس 272,000 تومان

موجود

120 فلش مموری 16G لوتوس مدل L-800 119003113 فلش مموری 16G لوتوس مدل L-800 لوتوس 199,000 تومان

موجود

121 فلش مموری 16G لوتوس USB3.0 مدل L-814 119003114 فلش مموری 16G لوتوس USB3.0 مدل L-814 لوتوس 272,000 تومان

موجود

122 فلش مموری 16GB لوتوس USB2.0 مدل MAPLE 119003120 فلش مموری 16GB لوتوس USB2.0 مدل MAPLE لوتوس 203,000 تومان

موجود

123 فلش مموری 16GB لوتوس USB2.0 مدل CEDAR 119003121 فلش مموری 16GB لوتوس USB2.0 مدل CEDAR لوتوس 203,000 تومان

موجود

124 فلش مموری 16GB لوتوس USB3.0 مدل L815 119003123 فلش مموری 16GB لوتوس USB3.0 مدل L815 لوتوس 272,000 تومان

موجود

125 فلش مموری 16GB لوتوس USB3.0 مدل L816 119003124 فلش مموری 16GB لوتوس USB3.0 مدل L816 لوتوس 272,000 تومان

موجود

126 فلش مموری 16GB لوتوس USB2.0 مدل L-706 119003125 فلش مموری 16GB لوتوس USB2.0 مدل L-706 لوتوس 199,000 تومان

موجود

127 فلش مموری 16G لوتوس مدل L820 119003126 فلش مموری 16G لوتوس مدل L820 لوتوس 199,000 تومان

موجود

128 کارت حافظه 64GB لوتوس مدل MSD 667X U3 119010009 کارت حافظه 64GB لوتوس مدل MSD 667X U3 لوتوس 315,000 تومان

موجود

129 فلش مموری USB 3.2/64GB لوتوس مدل L-811 119005065 فلش مموری USB 3.2/64GB لوتوس مدل L-811 لوتوس 420,000 تومان

موجود

130 کارت حافظه 32GB لوتوس مدل MSD 633X U3 119009012 کارت حافظه 32GB لوتوس مدل MSD 633X U3 لوتوس 239,000 تومان

موجود

131 کارت حافظه 16G MSD وریتی مدل C10 + آداپتور سرعت 95MB/S 119008010 کارت حافظه 16G MSD وریتی مدل C10 + آداپتور سرعت 95MB/S صبا 209,000 تومان

موجود

132 کارت حافظه MicroSD 16GB لوتوس مدل 600X U3 119008018 کارت حافظه MicroSD 16GB لوتوس مدل 600X U3 لوتوس 199,000 تومان

موجود

133 باکس DVD رایتر Slim 133004011 باکس DVD رایتر Slim مدل 011 تست 259,500 تومان

موجود

134 باکس DVD رایتر Fat مدل 010 133004010 باکس DVD رایتر Fat مدل 010 تست 259,500 تومان

موجود

135 باکس DVD رایتر Slim USB3.0 133004046 باکس DVD رایتر Slim USB3.0 تست 329,000 تومان

فقط 3 عدد در انبار موجود است

136 درایو DVD WR اکسترنال ایسوس مدل U-LITE USB3.0 104001011 درایو DVD WR اکسترنال ایسوس مدل U-LITE USB3.0 6ماه تست 1,319,000 تومان

موجود

137 درایو DVD RW اکسترنال USB3.0 مدل 012 104001012 درایو DVD RW اکسترنال USB3.0 مدل 012 6ماه تست 799,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

138 باکس هارد دی-نت 3.5 اینچی USB2.0 133004033 باکس هارد دی-نت 3.5 اینچی USB2.0 مدل 033 6ماه تست 510,000 تومان

موجود

139 باکس هارد 3.5 اینچی USB3.0 مدل ATA 133004025 باکس هارد 3.5 اینچی USB3.0 مدل ATA 6ماه تست 669,000 تومان

موجود

140 باکس هارد دی-نت 2.5 اینچی USB2.0 مدل 032 133004032 باکس هارد دی-نت 2.5 اینچی USB2.0 مدل 032 6ماه تست 210,000 تومان

موجود

141 باکس هارد مدل My pass 133004035 باکس هارد مدل My passport 6ماه تست 320,000 تومان

موجود

142 باکس هارد سیگیت مدل EXPANSION-044 133004044 باکس هارد سیگیت مدل EXPANSION-044 6ماه تست 314,500 تومان

موجود

143 باکس هارد ۲٫۵ اینچی USB3.0 مدل WD-005 درجه یک 133004005 باکس هارد ۲٫۵ اینچی USB3.0 مدل WD-005 درجه یک 6ماه تست 277,000 تومان

موجود

144 باکس هارد 2.5 اینچی سیگیت مدل EXPANSION-064 133004064 باکس هارد 2.5 اینچی سیگیت مدل EXPANSION-064 6ماه تست 335,000 تومان

موجود

145 باکس هارد 2.5 اینچی ORICO مدل 25PW1-U3 133004061 باکس هارد 2.5 اینچی ORICO مدل 25PW1-U3 6ماه تست 400,000 تومان

موجود

146 باکس هارد 2.5 اینچی ORICO مدل 2577U3 133004060 باکس هارد 2.5 اینچی ORICO مدل 2577U3 6ماه تست 440,000 تومان

موجود

147 باکس هارد 2.5 اینچی F2 Portable USB 3.0 133004062 باکس هارد 2.5 اینچی F2 Portable USB 3.0 6ماه تست 270,000 تومان

موجود

148 باکس هارد 2.5 اینچی TOSHIBA-066 USB 3.0 133004066 باکس هارد 2.5 اینچی TOSHIBA-066 USB 3.0 6ماه تست 315,000 تومان

موجود

149 باکس هارد 2.5 اینچی سیگیت مدل BACKUP PLUS Slim 133004065 باکس هارد 2.5 اینچی سیگیت مدل BACKUP PLUS Slim 6ماه تست 400,000 تومان

موجود

150 باکس اس اس دی M2 NVMe-NGFF USB3.1 مدل 7028 133004051 باکس اس اس دی M2 NVMe-NGFF USB3.1 مدل 7028 6ماه تست 655,000 تومان

موجود

151 باکس اس اس دی M2 NGFF USB3.0 مدل 4058 133004058 باکس اس اس دی M2 NGFF USB3.0 مدل 4058 6ماه تست 510,000 تومان

موجود

152 باکس هارد یا کدی HDD 133004004 براکت هارد اینترنال مدل HDD CADDY 9.5 6ماه تست 75,000 تومان

موجود

153 براکت هارد اینترنال مدل HDD CADDY 12.7 133004008 براکت هارد اینترنال مدل HDD CADDY 12.7 6ماه تست 82,000 تومان

موجود

154 تبدیل دی وی دی رایتر SATA به USB دی نت 153014051 تبدیل دی وی دی رایتر SATA به USB دی نت 6ماه تست 189,000 تومان

موجود

155 براکت هارد اینترنال تبدیل 2.5 به 3.5 اینچ مدل 023 133004023 براکت هارد اینترنال تبدیل 2.5 به 3.5 اینچ مدل 023 تست 29,000 تومان

موجود

156 براکت هارد اینترنال PCB تبدیل 2.5 به 3.5 اینچ مدل TQ 133004022 براکت هارد اینترنال PCB تبدیل 2.5 به 3.5 اینچ مدل TQ تست 18,500 تومان

موجود

157 کیف هارد تسکو مدل THC 3152 139001015 کیف هارد تسکو مدل THC 3152 توسن 146,300 تومان

موجود

158 کیف هارد تسکو مدل THC 3154 139001014 کیف هارد تسکو مدل THC 3154 توسن 146,300 تومان

موجود

159 کیف هارد ضربه گیر m&s 139001038 کیف هاردکوچک ضربه گیر زیپ مخفی M&S تست 117,500 تومان

موجود

160 کیف هارد ضربه گیر m&s 139001039 کیف هارد بزرگ ضربه گیر زیپ مخفی M&S تست 117,500 تومان

موجود

161 کیف هارد کوچک ضربه گیر GBAG-042 139001042 کیف هارد کوچک ضربه گیر GBAG-042 تست 79,700 تومان

موجود

162 کیف هارد ضربه گیر NAHL 139001043 کیف هارد ضربه گیر NAHL تست 99,000 تومان

موجود

163 کیف هارد بزرگ ضربه گیر GBAG-044 139001044 کیف هارد بزرگ ضربه گیر GBAG-044 تست 79,700 تومان

موجود

چسپ و ابزار
164 نوار چسب برق JACKSMITH مدل 005 161002005 نوار چسب برق JACKSMITH مدل 005 تست 8,400 تومان

موجود

165 نوار چسب تحریر بزرگ Toproll 161002015 نوار چسب تحریر بزرگ Toproll تست 13,000 تومان

موجود

166 چسب حرارتی بزرگ 265*11 میلی متر بسته 6 تایی 161001005 چسب حرارتی بزرگ 265*11 میلی متر بسته 6 تایی تست 41,000 تومان

موجود

167 ست 28 تکه پیچ گوشتی مدل 91025 107004035 ست 28 تکه پیچ گوشتی مدل 91025 تست 259,000 تومان

موجود

لوازم برقی
168 تبدیل برق همه کاره مسافرتی 153013178 تبدیل برق همه کاره مسافرتی 6ماه تست 144,500 تومان

موجود

169 تبدیل برق 110 به 220 ولت مدل 2002 153013006 تبدیل برق 110 به 220 ولت مدل 2002 تست 3,500 تومان

موجود

170 مبدل پریز برق ۳ به ۲ 153013001 مبدل پریز برق 3 به 2 مدل 001 تست 15,000 تومان

موجود

171 مبدل پریز برق 3 به 2 تهران مدل 7700 153013002 مبدل پریز برق 3 به 2 تهران مدل 7700 تست 9,900 تومان

موجود

172 تبدیل برق۳ به ۲ 30A مدل MAX-110 153013042 تبدیل برق۳ به ۲ 30A مدل MAX-110 تست 63,000 تومان

موجود

173 تبدیل برق 3 شاخه به 2 شاخه پاناتک 153013084 تبدیل برق 3 به 2 شاخه پاناتک مدل 084 (اصل) تست 39,900 تومان

موجود

174 خرید تبدیل برق 3 به 2 اطلس 153013096 تبدیل برق 3 به 2 اطلس مدل 096 تست 15,500 تومان

موجود

175 تبدیل برق 3 به 2 شاخه مرکان مدل KT-168 153013111 تبدیل برق 3 به 2 شاخه مرکان مدل KT-168 تست 21,000 تومان

موجود

176 قیمت مبدل برق 3 به 2 فیوزدار 153013182 تبدیل برق 3 به 2 کلیددار نارکن (اصل) 6ماه تست 88,000 تومان

موجود

177 تبدیل برق 3 به 2 شاخه مرکان مدل 16A 153013129 تبدیل برق 3 به 2 شاخه مرکان مدل 16A تست 19,700 تومان

موجود

178 تبدیل برق 3 به 2 شاخه چراغ دار نارکن (اصل) 153013247 تبدیل برق 3 به 2 شاخه چراغ دار نارکن (اصل) 6ماه تست 139,000 تومان

موجود

179 تبدیل برق 3 به 2 شاخه کلیددار TB-259 153013259 تبدیل برق 3 به 2 شاخه کلیددار TB-259 6ماه تست 45,000 تومان

موجود

180 محافظ برق کل منزل پارت مدل 5137 153013162 محافظ برق کل منزل پارت مدل 5137 پارت 550,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

181 محافظ برق مینیاتوری منزل پارت مدل 2835 153013208 محافظ برق مینیاتوری منزل پارت مدل 2835 پارت 765,000 تومان

موجود

182 محافظ برق کل منزل فرحان مدل FE 4009 153013235 محافظ برق کل منزل فرحان مدل FE 4009 فرحان 510,000 تومان

موجود

183 محافظ برق شش خانه استاندارد فرحان مدل 132 طول 1.5 متر 153013132 محافظ برق شش خانه استاندارد فرحان مدل 132 طول 1.5 متر فرحان 300,000 تومان

موجود

184 محافظ برق شش خانه استاندارد فرحان مدل 133 طول 3 متر 153013133 محافظ برق شش خانه استاندارد فرحان مدل 133 طول 3 متر فرحان 350,000 تومان

موجود

185 محافظ برق فاراد 6KH مدل M6 طول 1.37 متر 153013141 محافظ برق فاراد 6KH مدل M6 طول 1.37 متر 6ماه تست 189,000 تومان

موجود

186 محافظ برق چهار خانه پارت مدل 2204 ارت دار کابل 1.8 متر 153013117 محافظ برق چهار خانه پارت مدل 2204 ارت دار کابل 1.8 متر پارت 405,000 تومان

موجود

187 محافظ برق چهار خانه پارت مدل 894 ارت دار کابل 3 متر 153013151 محافظ برق چهار خانه پارت مدل 894 ارت دار کابل 3 متر پارت 449,000 تومان

موجود

188 محافظ برق چهار خانه پارت مدل 773 ارت دار کابل 5متر 153013152 محافظ برق چهار خانه پارت مدل 773 ارت دار کابل 5متر پارت 528,000 تومان

موجود

189 محافظ یخچال دو خانه پارت مدل 767 ارت دار کابل 1.8 متر 153013153 محافظ یخچال دو خانه پارت مدل 767 ارت دار کابل 1.8 متر پارت 330,000 تومان

موجود

190 محافظ دیجیتال شش خانه پارت مدل 2060 ارت دار کابل 1.8 متر 153013154 محافظ دیجیتال شش خانه پارت مدل 2060 ارت دار کابل 1.8 متر پارت 531,000 تومان

موجود

191 محافظ دیجیتال شش خانه پارت مدل 7381 ارت دار کابل 3 متر 153013155 محافظ دیجیتال شش خانه پارت مدل 7381 ارت دار کابل 3 متر پارت 580,000 تومان

موجود

192 محافظ برق کولر گازی تک خانه پریزی پارت مدل 689 153013186 محافظ برق کولر گازی تک خانه پریزی پارت مدل 689 پارت 353,000 تومان

موجود

193 محافظ برق شش خانه دیجیتالی پارت مدل 2160 کابل 5 متر 153013193 محافظ برق شش خانه دیجیتالی پارت مدل 2160 کابل 5 متر پارت 659,000 تومان

موجود

194 محافظ برق یخچال دو خانه ارت دار پارت مدل 981 کابل 3 متر 153013194 محافظ برق یخچال دو خانه ارت دار پارت مدل 981 کابل 3 متر پارت 380,000 تومان

موجود

195 محافظ برق شش خانه دیجیتالی فرحان مدل 666 کابل 1.8 متر 153013244 محافظ برق شش خانه دیجیتالی فرحان مدل 666 کابل 1.8 متر فرحان 519,000 تومان

موجود

196 محافظ برق شش خانه دیجیتالی فرحان مدل 666 کابل 3 متر 153013245 محافظ برق شش خانه دیجیتالی فرحان مدل 666 کابل 3 متر فرحان 565,000 تومان

موجود

197 محافظ برق شش خانه دیجیتالی فرحان مدل 666 کابل 5 متر 153013246 محافظ برق شش خانه دیجیتالی فرحان مدل 666 کابل 5 متر فرحان 540,000 تومان

موجود

198 محافظ برق پنج خانه فرحان مدل F555 کابل 1.5 متر 153013242 محافظ برق پنج خانه فرحان مدل F555 کابل 1.5 متر فرحان 276,500 تومان

موجود

199 محافظ برق پنج خانه فرحان مدل F555 کابل 3 متر 153013243 محافظ برق پنج خانه فرحان مدل F555 کابل 3 متر فرحان 333,000 تومان

موجود

200 محافظ برق چهار خانه ارت دار فرحان مدل FEPC 444 کابل 1.8 متر 153013239 محافظ برق چهار خانه ارت دار فرحان مدل FEPC 444 کابل 1.8 متر فرحان 389,000 تومان

موجود

201 محافظ برق چهار خانه ارت دار فرحان مدل FEPC 444-5 کابل 3 متر 153013240 محافظ برق چهار خانه ارت دار فرحان مدل FEPC 444-5 کابل 3 متر فرحان 470,000 تومان

موجود

202 محافظ برق چهار خانه ارت دار فرحان مدل FEPC 444-5 کابل 5 متر 153013241 محافظ برق چهار خانه ارت دار فرحان مدل FEPC 444-5 کابل 5 متر فرحان 510,000 تومان

موجود

203 محافظ برق دو خانه ارت دار یخچال فرحان مدل FEP 222 کابل 1.8 متر 153013236 محافظ برق دو خانه ارت دار یخچال فرحان مدل FEP 222 کابل 1.8 متر فرحان 320,000 تومان

موجود

204 محافظ برق دو خانه ارت دار یخچال فرحان مدل FEP 222-5 کابل 3 متر 153013237 محافظ برق دو خانه ارت دار یخچال فرحان مدل FEP 222-5 کابل 3 متر فرحان 370,000 تومان

موجود

205 محافظ برق دو خانه ارت دار یخچال فرحان مدل FEP 222-5 کابل 5 متر 153013238 محافظ برق دو خانه ارت دار یخچال فرحان مدل FEP 222-5 کابل 5 متر فرحان 449,000 تومان

موجود

206 محافظ برق ارت دار پکیج فرحان مدل Ps 111 153013232 محافظ برق ارت دار پکیج فرحان مدل Ps 111 فرحان 237,000 تومان

موجود

207 محافظ برق ارت دار کولر گازی فرحان مدل Ps 111 153013234 محافظ برق ارت دار کولر گازی فرحان مدل Ps 111 فرحان 317,000 تومان

موجود

208 محافظ سه شاخه آنالوگ فرحان مدل MK 12000 153013231 محافظ سه شاخه آنالوگ فرحان مدل MK 12000 فرحان 415,000 تومان

موجود

209 محافظ برق شش خانه BEHSA مدل BP1001 کابل 1.5 متر 153013263 محافظ برق شش خانه BEHSA مدل BP1001 کابل 1.5 متر 6ماه تست 290,000 تومان

موجود

210 محافظ برق شش خانه BEHSA مدل BP1001 کابل 3 متر 153013264 محافظ برق شش خانه BEHSA مدل BP1001 کابل 3 متر 6ماه تست 320,000 تومان

موجود

211 سه خانه برق استاندارد فرحان مدل 112 153013112 سه خانه برق استاندارد فرحان مدل 112 فرحان 58,000 تومان

موجود

212 سه خانه برق ریلی ارت دار پارت مدل 535 کابل 10 متر 153013190 سه خانه برق ریلی ارت دار پارت مدل 535 کابل 10 متر پارت 959,000 تومان

موجود

213 سه خانه برق ریلی پارت مدل 5141 کابل 12 متر 153013191 سه خانه برق ریلی پارت مدل 5141 کابل 12 متر پارت 870,000 تومان

موجود

214 سه خانه برق ارت دار پارت مدل 8761 کابل 3 متر 153013196 سه خانه برق ارت دار پارت مدل 8761 کابل 3 متر پارت 309,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

215 سه خانه برق ارت دار پارت مدل 8762 کابل 5 متر 153013201 سه خانه برق ارت دار پارت مدل 8762 کابل 5 متر پارت 389,000 تومان

فقط 3 عدد در انبار موجود است

216 سه خانه برق علاالدین مدل LH-2803 کابل 1.8 متر 153013205 سه خانه برق علاالدین مدل LH-2803 کابل 1.8 متر 6ماه تست 369,000 تومان

موجود

217 سه خانه برق استاندارد فرحان مدل F 333 کابل 1.8 متر 153013103 سه خانه برق استاندارد فرحان مدل F 333 کابل 1.8 متر فرحان 156,000 تومان

موجود

218 سه خانه برق استاندارد فرحان مدل F 333-5 کابل 3 متر 153013104 سه خانه برق استاندارد فرحان مدل F 333-5 کابل 3 متر فرحان 196,000 تومان

موجود

219 سه خانه برق استاندارد فرحان مدل F 333-5 کابل 5 متر 153013105 سه خانه برق استاندارد فرحان مدل F 333-5 کابل 5 متر فرحان 263,000 تومان

موجود

220 سه خانه برق صنعتی کرال فرحان مدل F 9637 153013227 سه خانه برق صنعتی کرال فرحان مدل F 9637 فرحان 115,000 تومان

موجود

221 سه خانه صنعتی کرال پارت مدل 1027 ارت دار 153013161 سه خانه صنعتی کرال پارت مدل 1027 ارت دار پارت 118,000 تومان

موجود

222 چهارخانه برق مدل A-4 طول 2.10 متر 153013005 چهارخانه برق مدل A-4 طول 2.10 متر تست 58,000 تومان

موجود

223 چهارخانه استاندارد فرحان مدل 108 طول 5 متر 153013108 چهارخانه استاندارد فرحان مدل 108 طول 5 متر فرحان 275,000 تومان

موجود

224 چهارخانه استاندارد فرحان مدل 107 طول 3 متر 153013107 چهارخانه استاندارد فرحان مدل 107 طول 3 متر فرحان 209,000 تومان

موجود

225 چهارخانه برق استاندارد فرحان مدل 106 طول کابل 1.8 متر 153013106 چهار خانه برق استاندارد فرحان مدل 106 طول کابل 1.8 متر فرحان 170,000 تومان

موجود

226 چهار خانه برق پارت مدل 651 کابل 1.8 متر 153013165 چهار خانه برق پارت مدل 651 کابل 1.8 متر پارت 175,000 تومان

موجود

227 چهار خانه برق پارت مدل 652 کابل 3 متر 153013131 چهار خانه برق پارت مدل 652 کابل 3 متر پارت 215,000 تومان

موجود

228 چهار خانه برق پارت مدل 653 کابل 5 متر 153013124 چهار خانه برق پارت مدل 653 کابل 5 متر پارت 284,000 تومان

موجود

229 چهار خانه برق پارت مدل 294 ارت دار کابل 3 متر 153013125 چهار خانه برق پارت مدل 294 ارت دار کابل 3 متر پارت 286,000 تومان

موجود

230 چهارخانه برق ارت دار پارت الکتریک مدل 293 طول 1.8 متر 153013175 چهارخانه برق ارت دار پارت الکتریک مدل 293 طول 1.8 متر پارت 236,000 تومان

موجود

231 چهار خانه برق ارت دار پارت مدل 8759 کابل 5 متر 153013199 چهار خانه برق ارت دار پارت مدل 8759 کابل 5 متر پارت 410,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

232 چهار خانه برق ارت دار پارت مدل 8757 کابل 1.8 متر 153013198 چهار خانه برق ارت دار پارت مدل 8757 کابل 1.8 متر پارت 269,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

233 چهار خانه برق ارت دار پارت مدل 8758 کابل 3 متر 153013202 چهار خانه برق ارت دار پارت مدل 8758 کابل 3 متر پارت 319,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

234 چهار خانه برق شیرینک الکتروفاز مدل FAZ-255 کابل 3 متر 153013255 چهار خانه برق شیرینک الکتروفاز مدل FAZ-255 کابل 3 متر 6ماه تست 79,000 تومان

موجود

235 چهار خانه برق/1USB-C PD/3USB وریتی مدل V-PS3115 153013250 چهار خانه برق/1USB-C PD/3USB وریتی مدل V-PS3115 6ماه تست 1,450,000 تومان

موجود

236 پنج خانه برق الکتروفاز مدل FAZ-260 کابل 3 متر 153013260 پنج خانه برق الکتروفاز مدل FAZ-260 کابل 3 متر 6ماه تست 85,000 تومان

موجود

237 شش خانه برق مدل 038 طول 1.5 متر 153013038 شش خانه برق مدل 038 طول 1.5 متر تست 65,000 تومان

موجود

238 شش خانه برق پارت مدل 657 ارت دار کابل 1.8 متر 153013156 شش خانه برق پارت مدل 657 ارت دار کابل 1.8 متر پارت 252,000 تومان

موجود

239 پاور ماژول شش خانه پارت مدل 2253 ارت دار کابل 1.8 متر 107003043 پاور ماژول شش خانه پارت مدل 2253 ارت دار کابل 1.8 متر پارت 375,000 تومان

موجود

240 شش خانه برق ارت دار پارت مدل 658 کابل 3 متر 153013189 شش خانه برق ارت دار پارت مدل 658 کابل 3 متر پارت 300,000 تومان

موجود

241 شش خانه برق ارت دار پارت مدل 659 کابل 5 متر 153013253 شش خانه برق ارت دار پارت مدل 659 کابل 5 متر پارت 389,000 تومان

موجود

242 شش خانه برق BEHSA کابل 1.5 متر 153013261 شش خانه برق BEHSA کابل 1.5 متر 6ماه تست 110,000 تومان

موجود

243 شش خانه برق BEHSA کابل 3 متر 153013265 شش خانه برق BEHSA کابل 3 متر 6ماه تست 120,000 تومان

موجود

244 پاور ماژول هشت خانه پارت مدل 2252 ارت دار کابل 1.8 متر 107003042 پاور ماژول هشت خانه پارت مدل 2252 ارت دار کابل 1.8 متر پارت 418,000 تومان

موجود

245 نه خانه برق پارت مدل 5142 ارت دار کابل 1.8 متر 153013169 نه خانه برق پارت مدل 5142 ارت دار کابل 1.8 متر پارت 335,000 تومان

موجود

246 رابط برق نر و ماده طول 3 متر 153013216 رابط برق نر و ماده طول 3 متر 6ماه تست 99,000 تومان

موجود

247 رابط برق نر و ماده طول 10 متر 153013218 رابط برق نر و ماده طول 10 متر 6ماه تست 169,000 تومان

موجود

248 رابط برق نر و ماده طول 5 متر 153013217 رابط برق نر و ماده طول 5 متر 6ماه تست 114,000 تومان

موجود

249 استابلایزر 1700 ولت آمپر پارت مدل 2826 153013209 استابلایزر 1700 ولت آمپر پارت مدل 2826 پارت 5,850,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

250 مادگی برق صنعتی فرحان مدل F 777 153013228 مادگی برق صنعتی فرحان مدل F 777 فرحان 23,000 تومان

موجود

251 دو شاخه برق صنعتی فرحان مدل F 888 153013229 دو شاخه برق صنعتی فرحان مدل F 888 فرحان 23,000 تومان

موجود

252 دو شاخه برق خانگی فرحان مدل F 88 153013230 دو شاخه برق خانگی فرحان مدل F 88 فرحان 21,000 تومان

موجود

253 دو شاخه برق تخت مدل 2SH-139 153013225 دو شاخه برق تخت مدل 2SH-225 تست 6,000 تومان

موجود

254 دو شاخه استاندارد پارت مدل 972 153013157 دو شاخه استاندارد پارت مدل 972 پارت 24,000 تومان

موجود

255 مادگی استاندارد پارت مدل 963 153013158 مادگی استاندارد پارت مدل 963 پارت 24,000 تومان

موجود

256 دو شاخه خانگی پارت مدل 5518/5519 153013167 دو شاخه خانگی پارت مدل 5518/5519 پارت 22,000 تومان

موجود

257 مادگی برق تخت معمولی 2SH-213 153013213 مادگی برق تخت معمولی مدل 213 تست 6,000 تومان

موجود

258 کلید راکر چراغ دار پهن مدل K-032 160006032 کلید راکر چراغ دار پهن مدل K-032 تست 9,500 تومان

موجود

259 کلید راکر مدل K-057 بسته 20 عددی 160006057 کلید راکر مدل K-057 بسته 20 عددی تست 47,000 تومان

موجود

260 آداپتور مانیتور ۱۲V 3A 123001027 آداپتور مانیتور ۱۲V 3A 6ماه تست 249,000 تومان

موجود

261 آداپتور مانیتور 19V 2.1A 123001028 آداپتور مانیتور 19V 2.1A 6ماه تست 269,000 تومان

موجود

262 آداپتور مانیتور سامسونگ 14V 5A اورجینال 123001090 آداپتور مانیتور سامسونگ 14V 5A اورجینال 6ماه تست 210,000 تومان

موجود

263 آداپتور مانیتور سامسونگ 14V 2.1A 123001029 آداپتور مانیتور سامسونگ 14V 2.1A 6ماه تست 249,000 تومان

موجود

264 آداپتور مانیتور 12 ولت 2 آمپر ال جی 123001100 آداپتور مانیتور 12 ولت 2 آمپر ال جی 6ماه تست 210,000 تومان

موجود

265 آداپتور مانیتور بین راهی 12ولت 2 آمپر ال جی 123001103 آداپتور مانیتور بین راهی 12ولت 2 آمپر ال جی 6ماه تست 199,000 تومان

موجود

266 آداپتور مانیتور 12 ولت 2.1 آمپر 123001105 آداپتور مانیتور 12 ولت 2.1 آمپر 6ماه تست 189,000 تومان

موجود

267 آداپتور مانیتور 19 ولت 2.1 آمپر 123001106 آداپتور مانیتور 19 ولت 2.1 آمپر 6ماه تست 220,000 تومان

موجود

268 آداپتور مانیتور پریزی 19 ولت 2.1 آمپر ال جی 123001107 آداپتور مانیتور پریزی 19 ولت 2.1 آمپر ال جی 6ماه تست 227,000 تومان

موجود

269 آداپتور مانیتور پریزی 14 ولت 2.1 آمپر سامسونگ 123001108 آداپتور مانیتور پریزی 14 ولت 2.1 آمپر سامسونگ 6ماه تست 210,000 تومان

موجود

270 آداپتور برق 9v 1a مدل EU083S 123002036 آداپتور برق 9V 1A مدل EU083S تست 69,500 تومان

موجود

271 آداپتور برق دی نت 12 ولت 1 آمپر مدل CKS-1210 123002048 آداپتور برق دی نت 12 ولت 1 آمپر مدل CKS-1210 6ماه تست 89,000 تومان

موجود

272 آداپتور برق اورنج مدل 9V1A 123002073 آداپتور برق اورنج مدل 9V1A 6ماه تست 83,000 تومان

موجود

273 آداپتور برق اورنج مدل 12V1A 123002072 آداپتور برق اورنج مدل 12V1A 6ماه تست 83,000 تومان

موجود

274 آداپتور برق دو سر 12 ولت ۱ آمپر DTECH 123002093 آداپتور برق دو سر 12 ولت ۱ آمپر DTECH 6ماه تست 83,000 تومان

موجود

275 آداپتور برق فیش پرینتری 24 ولت 3 آمپر 123002028 آداپتور برق فیش پرینتری 24 ولت 3 آمپر 6ماه تست 310,000 تومان

موجود

276 آداپتور برق 5 ولت 1 آمپر دی نت مدل CKS-0510 123002098 آداپتور برق 5 ولت 1 آمپر دی نت مدل CKS-0510 6ماه تست 85,000 تومان

موجود

277 آداپتور برق دو سر ۹ ولت ۱ آمپر ونتولینک 123002101 آداپتور برق دو سر ۹ ولت ۱ آمپر ونتولینک 6ماه تست 83,000 تومان

موجود

278 آداپتور ۱۲V 2A دوربین مداربسته مدل ۰۱۰ 123002010 آداپتور ۱۲V 2A دوربین مداربسته مدل ۰۱۰ 6ماه تست 77,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

279 آداپتور 12V2A دوربین مدار بسته SIJAL مدل BT-1220 123002091 آداپتور 12V2A دوربین مدار بسته SIJAL مدل BT-1220 6ماه تست 79,500 تومان

موجود

280 تستر باتری همه کاره UniversaL 123002102 تستر باتری همه کاره UniversaL تست 199,000 تومان

موجود

281 هند بلوور دیمردار 1050 وات مدل Q1F-3.5 133003173 هند بلوور دیمردار 1050 وات مدل Q1F-3.5 6ماه تست 1,890,000 تومان

موجود

282 هند بلوور دیمردار 850 وات مدل RC-1003 133003171 هند بلوور دیمردار 850 وات مدل RC-1003 6ماه تست 1,250,000 تومان

موجود

283 هند بلوور 700 وات مدل RC1001 133003169 هند بلوور 700 وات مدل RC1001 6ماه تست 789,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

284 هند بلوور دیمردار 600 وات مدل RC1005 133003170 هند بلوور دیمردار 600 وات مدل RC1005 6ماه تست 1,050,000 تومان

موجود

285 هند بلوور دیمردار 900 وات 9027 مدل RC666 133003172 هند بلوور دیمردار 900 وات 9027 مدل RC666 6ماه تست 1,550,000 تومان

موجود

286 هند بلوور دیمردار 750 وات 9027 مدل RC1007 133003174 هند بلوور دیمردار 750 وات 9027 مدل RC1007 6ماه تست 1,290,000 تومان

موجود

287 هند بلوور 500 وات مچر مدل MR-67 133003175 هند بلوور 500 وات مچر مدل MR-67 مچر 840,000 تومان

موجود

288 پایه دیواری تلویزیون پارس مدل 60-32 134005030 پایه دیواری تلویزیون پارس مدل 60-32 تست 259,000 تومان

موجود

289 پایه دیواری تک بازو تلویزیون 32*65 134005035 پایه دیواری تک بازو تلویزیون پارس مدل 65-32 تست 510,000 تومان

موجود

290 فیش آنتن مرکزی آچارخور واشردار RG6 137003008 فیش آنتن مرکزی آچارخور واشردار RG6 تست 289,000 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

291 آنتن رومیزی تلویزیون فروزش مدل Galaxy-3m 133003130 آنتن رومیزی تلویزیون فروزش مدل Galaxy-3m 6ماه تست 205,000 تومان

موجود

292 آنتن رومیزی تلویزیون فروزش مدل Galaxy-10m 133003132 آنتن رومیزی تلویزیون فروزش مدل Galaxy-10m 6ماه تست 234,000 تومان

موجود

293 آنتن تلویزیون لوله ای تبریز 133003107 آنتن تلویزیون لوله ای تبریز تست 32,000 تومان

موجود

294 آرمیچر مدل AR-043 160006043 آرمیچر مدل AR-043 تست 11,900 تومان

موجود

295 کیت کاردستی لامپی مدل K-045 160006045 کیت کاردستی لامپی مدل K-045 تست 12,000 تومان

موجود

296 کیت کاردستی لامپ تخته دار مدل K-046 160006046 کیت کاردستی لامپ تخته دار مدل K-046 تست 19,900 تومان

موجود

297 مدار آموزشی سنسور شعله آتش مدل M-048 160006048 مدار آموزشی سنسور شعله آتش مدل M-048 تست 39,000 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

298 مدار آموزشی سنسور مغناطیس مدل M-049 160006049 مدار آموزشی سنسور مغناطیس مدل M-049 تست 39,000 تومان

موجود

299 مدار آموزشی سنسور نور مدل M-050 160006050 مدار آموزشی سنسور نور مدل M-050 تست 39,000 تومان

موجود

300 مدار آموزشی چشمک زن مدل M-051 160006051 مدار آموزشی چشمک زن مدل M-051 تست 39,000 تومان

موجود

301 مدار آموزشی سنسور صدا مدل M-052 160006052 مدار آموزشی سنسور صدا مدل M-052 تست 39,000 تومان

موجود

302 مدار آموزشی سنسور حرارت مدل M-053 160006053 مدار آموزشی سنسور حرارت مدل M-053 تست 39,000 تومان

موجود

303 سیم قلع لحیم VELLER قطر 0.8 میلی متر 161010016 سیم قلع لحیم VELLER قطر 0.8 میلی متر تست 14,900 تومان

موجود

304 روغن لحیم کوچک 5 عددی 161010022 روغن لحیم کوچک 5 عددی تست 18,000 تومان

موجود

305 هویه 40 وات goot مدل KS-40R 161010027 هویه 40 وات goot مدل KS-40R 1ماه تست 140,000 تومان

موجود

306 هویه 60 وات goot مدل KS-60R 161010028 هویه 60 وات goot مدل KS-60R 1ماه تست 159,000 تومان

موجود

307 هویه 100 وات goot مدل KS-100R 161010029 هویه 100 وات goot مدل KS-100R 1ماه تست 245,000 تومان

موجود

308 هویه 80 وات میتسو مدل 004 161010004 هویه 80 وات حرارت مدل 004 6ماه تست 72,000 تومان

موجود

309 هویه 40 وات میتسو مدل 009 161010009 هویه 40 وات میتسو مدل 009 تست 59,000 تومان

موجود

310 هویه 60 وات میتسو مدل 010 161010010 هویه 60 وات میتسو مدل 010 تست 69,000 تومان

موجود

311 المنت بخاری و کرسی مدل E-042 طول 30 سانتی متر 160006042 المنت بخاری و کرسی مدل E-042 طول 30 سانتی متر تست 16,000 تومان

موجود

312 بخاری برقی فانتزی مدل T01-061 160006061 بخاری برقی فانتزی مدل T01-061 تست 485,000 تومان

موجود

313 بخاری برقی فانتزی مدل Q1-062 160006062 بخاری برقی فانتزی مدل Q1-062 تست 485,000 تومان

موجود

314 چراغ مطالعه گیره ای مدل EN-101 160003012 چراغ مطالعه گیره ای مدل EN-101 6ماه تست 235,000 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

315 چراغ خواب DOCO طرح کشتی 160002005 چراغ خواب DOCO طرح کشتی تست 29,500 تومان

موجود

316 چراغ قوه استیل باتری خور نور سفید مدل 185 160001185 چراغ قوه استیل باتری خور نور سفید مدل 185 تست 68,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

317 چراغ قوه استیل باتری خور نور زرد مدل 186 160001186 چراغ قوه استیل باتری خور نور زرد مدل 186 تست 68,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

318 لامپ سر باتری خور مدیانور 15وات 160001162 لامپ سر باتری خور مدیانور 15وات تست 99,500 تومان

موجود

319 لامپ حبابی مهتابی 9 وات گیگاسل 160005014 لامپ حبابی مهتابی 9 وات گیگاسل گیگاسل 39,000 تومان

موجود

320 لامپ حبابی مهتابی 12 وات گیگاسل 160005016 لامپ حبابی مهتابی 12 وات گیگاسل گیگاسل 59,000 تومان

موجود

321 لامپ حبابی آفتابی 12 وات گیگاسل 160005017 لامپ حبابی آفتابی 12 وات گیگاسل گیگاسل 59,000 تومان

موجود

322 لامپ حبابی مهتابی 18 وات گیگاسل 160005018 لامپ حبابی مهتابی 18 وات گیگاسل گیگاسل 95,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

323 لامپ استوانه ای آفتابی 30 وات گیگاسل 160005020 لامپ استوانه ای آفتابی 30 وات گیگاسل گیگاسل 165,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

324 لامپ استوانه ای مهتابی 30 وات گیگاسل 160005021 لامپ استوانه ای مهتابی 30 وات گیگاسل گیگاسل 175,000 تومان

موجود

325 لامپ استوانه ای مهتابی 20 وات گیگاسل 160005026 لامپ استوانه ای مهتابی 20 وات گیگاسل گیگاسل 125,000 تومان

موجود

326 ریسه سوزنی مهتابی مدل 016 طول 10 متر 160002016 ریسه سوزنی مهتابی مدل 016 طول 10 متر تست 67,500 تومان

موجود

327 ریسه فندقی رنگی RF-029 160002029 ریسه فندقی رنگی RF-029 تست 74,500 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

328 سرپیچ لامپ معمولی به بزرگ E27 به E40 153013222 سرپیچ لامپ معمولی به بزرگ E27 به E40 تست 22,500 تومان

موجود

329 سرپیچ لامپ بزرگ به معمولی E40 به E27 153013221 سرپیچ لامپ بزرگ به معمولی E40 به E27 تست 18,000 تومان

موجود

330 سرپیچ لامپ معمولی به کوچک E27 به E14 153013220 سرپیچ لامپ معمولی به کوچک E27 به E14 تست 11,500 تومان

موجود

لوازم جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ
331 اندروید باکس وریتی مدل V-AB9110 133003176 اندروید باکس وریتی مدل V-AB9110 صبا 2,998,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

332 اندروید باکس وریتی مدل V-AB9111 133003177 اندروید باکس وریتی مدل V-AB9111 صبا 3,220,000 تومان

موجود

333 قیمت اسپیکر تسکو مدل TS2189 118022024 اسپیکر تسکو سه تکه مدل TS 2189 توسن 2,414,400 تومان

موجود

334 اسپیکر تسکو مدل TS2191 118022025 اسپیکر سه تکه تسکو مدل TS 2191 توسن 2,437,500 تومان

موجود

335 اسپیکر سه تکه تسکو مدل TS 2193 118022026 اسپیکر سه تکه تسکو مدل TS 2193 توسن 2,872,800 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

336 اسپیکر تسکو مدل TS 2182 118022003 اسپیکر تسکو مدل TS 2182 توسن 4,385,300 تومان

موجود

337 اسپیکر سه تکه ANIKO مدل M-202H 118014097 اسپیکر سه تکه ANIKO مدل M-202H پینت 2,899,000 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

338 اسپیکر سه تکه ANIKO مدل M-205 118014098 اسپیکر سه تکه ANIKO مدل M-205 پینت 2,650,000 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

339 اسپیکر پارتی باکس بروفون مدل DR12 به همراه میکروفون 118013377 اسپیکر پارتی باکس بروفون مدل DR12 به همراه میکروفون پژواک 7,900,000 تومان

موجود

340 اسپیکر پارتی باکس بروفون مدل DR13 به همراه میکروفون 118013378 اسپیکر پارتی باکس بروفون مدل DR13 به همراه میکروفون پژواک 8,900,000 تومان

موجود

341 اسپیکر تسکو مدل TS 2060 118022006 اسپیکر تسکو مدل TS 2060 توسن 619,800 تومان

موجود

342 اسپیکر دو تکه دی نت مدل DT-13 118011025 اسپیکر دو تکه دی نت مدل DT-13 6ماه تست 230,000 تومان

موجود

343 اسپیکر دو تکه کایزر مدل KS-60 118011027 اسپیکر دو تکه کایزر مدل KS-60 6ماه تست 519,500 تومان

موجود

344 اسپیکر دو تکه کایزر مدل KS-62 118011029 اسپیکر دو تکه کایزر مدل KS-62 6ماه تست 585,000 تومان

موجود

345 اسپیکر دو تکه مچر مدل MR-65 118014105 اسپیکر دو تکه مچر مدل MR-65 مچر 429,000 تومان

موجود

346 اسپیکر دو تکه کیسونلی مدل L-1030 118014106 اسپیکر دو تکه کیسونلی مدل L-1030 6ماه تست 319,000 تومان

موجود

347 اسپیکر بلوتوثی نیوریکسینگ مدل NR-5011 118013173 اسپیکر بلوتوثی نیوریکسینگ مدل NR-5011 6ماه تست 519,500 تومان

موجود

348 اسپیکر بلوتوثی نیوریکسینگ مدل NR-907FM 118013250 اسپیکر بلوتوثی نیوریکسینگ مدل NR-907FM 6ماه تست 509,500 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

349 اسپیکر بلوتوثی نیورکسینگ NR5019 118013331 اسپیکر بلوتوثی نیوریکسینگ مدل NR-5019 FL/BL 6ماه تست 539,000 تومان

موجود

350 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR3 118013243 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR3 پژواک 992,000 تومان

موجود

351 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR15 118013362 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR15 پژواک 797,000 تومان

موجود

352 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR19 118013363 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR19 پژواک 1,048,000 تومان

موجود

353 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR22 118013364 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR22 پژواک 1,088,000 تومان

موجود

354 اسپیکر بلوتوثی WEKOME مدل D40 118013366 اسپیکر بلوتوثی WEKOME مدل D40 6ماه تست 539,500 تومان

موجود

355 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR26 118013373 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR26 پژواک 1,248,000 تومان

موجود

356 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR14 118013360 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR14 پژواک 2,320,000 تومان

موجود

357 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR24 118013375 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR24 پژواک 1,117,000 تومان

موجود

358 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR37 118013376 اسپیکر بلوتوثی بروفون مدل BR37 پژواک 1,224,000 تومان

موجود

359 اسپیکر ساندبار بروفون مدل BP11 118013374 اسپیکر ساندبار بروفون مدل BP11 پژواک 1,408,000 تومان

موجود

360 خرید لوازم جانبی کامپیوتر 154001066 کیبورد و ماوس بی سیم مینی مچر مدل MR-414 مچر 645,000 تومان

موجود

361 کیبورد و ماوس بی سیم هویت مدل HV-KB581GCM 154001075 کیبورد و ماوس بی سیم هویت مدل HV-KB581GCM مارون 1,135,000 تومان

موجود

362 کیبورد و ماوس بی سیم بروفون مدل DBG03 154001077 کیبورد و ماوس بی سیم بروفون مدل DBG03 پژواک 940,000 تومان

موجود

363 کیبورد و ماوس Bluetooth & wireless رپو مدل 8210M 154001081 کیبورد و ماوس Bluetooth & wireless رپو مدل 8210M پانا 1,450,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

364 کیبورد و ماوس بی سیم مچر مدل MR-415 154001087 کیبورد و ماوس بی سیم مچر مدل MR-415 مچر 550,000 تومان

موجود

365 کیبورد و ماوس بی سیم هوکو مدل GM17 154001078 کیبورد و ماوس بی سیم هوکو مدل GM17 پژواک 940,000 تومان

موجود

366 کیبورد و ماوس ONE MAX مدل OM-KM2000 154003085 کیبورد و ماوس ONE MAX مدل OM-KM2000 6ماه تست 359,000 تومان

موجود

367 کیبورد و ماوس تسکو مدل TKM 8054N با حروف فارسی 154003023 کیبورد و ماوس تسکو مدل TKM 8054N با حروف فارسی توسن 631,300 تومان

موجود

368 کیبورد و ماوس تسکو مدل TKM 8050 154003024 کیبورد و ماوس تسکو مدل TKM 8050 توسن 609,200 تومان

موجود

369 کیبورد و ماوس بروفون مدل DBG02 154003086 کیبورد و ماوس بروفون مدل DBG02 پژواک 573,000 تومان

موجود

370 کیبورد و ماوس هوکو مدل GM16 154003087 کیبورد و ماوس هوکو مدل GM16 پژواک 485,000 تومان

موجود

371 کیبورد و ماوس مچر مدل MR-355 154003090 کیبورد و ماوس مچر مدل MR-355 مچر 369,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

372 کیبورد و ماوس رپو مدل X125S 154003092 کیبورد و ماوس رپو مدل X125S پانا 578,000 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

373 کیبورد و ماوس مخصوص بازی تسکو مدل GKM 8205 154002227 کیبورد و ماوس مخصوص بازی تسکو مدل GKM 8205 توسن 1,582,300 تومان

فقط 3 عدد در انبار موجود است

374 کیبورد و ماوس مخصوص بازی هویت مدل KB511CM 154003084 کیبورد و ماوس مخصوص بازی هویت مدل KB511CM مارون 549,000 تومان

موجود

375 کیبورد وریتی مدل V-KB6124 154002183 کیبورد وریتی مدل V-KB6124 صبا 262,000 تومان

موجود

376 کیبورد با سیم تسکو مدل TK 8027 154002211 کیبورد تسکو مدل TK 8027 توسن 487,900 تومان

موجود

377 کیبورد سیم دار وریتی مدل V-KB6130 154002217 کیبورد وریتی مدل V-KB6130 صبا 320,000 تومان

موجود

378 کیبورد باسیم وریتی مدل V-KB6136 154002222 کیبورد باسیم وریتی مدل V-KB6136 صبا 290,000 تومان

موجود

379 کیبورد باسیم وریتی مدل V-KB6133 154002219 کیبورد باسیم وریتی مدل V-KB6133 صبا 275,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

380 کیبورد باسیم وریتی مدل V-KB6134 154002220 کیبورد باسیم وریتی مدل V-KB6134 صبا 305,000 تومان

موجود

381 کیبورد باسیم وریتی مدل V-KB6137 154002223 کیبورد باسیم وریتی مدل V-KB6137 صبا 294,000 تومان

موجود

382 کیبورد بروفون مدل DBG01 154002232 کیبورد بروفون مدل DBG01 پژواک 398,000 تومان

موجود

383 کیبورد تسکو مدل TK 8038 154002241 کیبورد تسکو مدل TK 8038 توسن 410,000 تومان

موجود

384 کیبورد سایلنت هوکو مدل GM23 154002246 کیبورد سایلنت هوکو مدل GM23 پژواک 490,000 تومان

موجود

385 کیبورد مخصوص بازی تسکو مدل GK 8128 154002234 کیبورد مخصوص بازی تسکو مدل GK 8128 توسن 4,457,600 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

386 کیبورد مخصوص بازی تسکو مدل GK 8127 154002233 کیبورد مخصوص بازی تسکو مدل GK 8127 توسن 3,426,000 تومان

فقط 3 عدد در انبار موجود است

387 مینی کیبورد مچر مدل MR-306 154002228 مینی کیبورد مچر مدل MR-306 مچر 269,000 تومان

موجود

388 مینی کیبورد تسکو مدل TK 8037 154002242 مینی کیبورد تسکو مدل TK 8037 توسن 411,000 تومان

موجود

389 کیبورد اعداد بی سیم NUMLOCK مدل K-07G 154001060 کیبورد اعداد بی سیم NUMLOCK مدل K-07G تست 299,000 تومان

موجود

390 ماوس بی سیم رپو مدل ۱۶۲۰ 145002114 ماوس بی سیم رپو مدل ۱۶۲۰ پانا 385,000 تومان

موجود

391 ماوس بی سیم دی-نت مدل DT-211 145002203 ماوس بی سیم دی-نت مدل DT-211 6ماه تست 249,000 تومان

موجود

392 ماوس بی سیم وریتی مدل V-MS4115W 145002256 ماوس بی سیم وریتی مدل V-MS4115W صبا 239,000 تومان

موجود

393 ماوس بی سیم شارژی تسکو TM700 W 145002254 ماوس بی سیم شارژی تسکو مدل TM700 W مشکی توسن 299,400 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

394 ماوس بی سیم تسکو مدل TM 692W 145002288 ماوس بی سیم تسکو مدل TM 692W توسن 345,300 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

395 ماوس بی سیم سفید هوکو مدل GM14 145002309 ماوس بی سیم سفید هوکو مدل GM14 پژواک 405,000 تومان

موجود

396 ماوس بی سیم هوکو مدل GM14 145002308 ماوس بی سیم هوکو مدل GM14 پژواک 405,000 تومان

موجود

397 ماوس بی سیم هوکو مدل GM21 145002306 ماوس بی سیم هوکو مدل GM21 پژواک 390,000 تومان

موجود

398 ماوس بی سیم هوکو مدل GM24 145002307 ماوس بی سیم هوکو مدل GM24 پژواک 539,000 تومان

موجود

399 ماوس بی سیم سفید بروفون مدل BG7 145002302 ماوس بی سیم سفید بروفون مدل BG7 پژواک 395,000 تومان

موجود

400 ماوس بی سیم بروفون مدل BG7 145002303 ماوس بی سیم بروفون مدل BG7 پژواک 395,000 تومان

موجود

401 ماوس بی سیم سفید بروفون مدل BG5 145002305 ماوس بی سیم سفید بروفون مدل BG5 پژواک 371,000 تومان

موجود

402 ماوس بی سیم بروفون مدل BG5 145002304 ماوس بی سیم بروفون مدل BG5 پژواک 371,000 تومان

موجود

403 ماوس بی سیم رپو مدل M216 145002316 ماوس بی سیم رپو مدل M216 پانا 333,000 تومان

موجود

404 ماوس بی سیم Silent رپو مدل M50 PLUS 145002315 ماوس بی سیم Silent رپو مدل M50 PLUS پانا 550,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

405 ماوس بی سیم Silent رپو مدل M650 145002313 ماوس بی سیم Silent رپو مدل M650 پانا 725,000 تومان

موجود

406 ماوس بی سیم Silent رپو مدل B30 145002314 ماوس بی سیم Silent رپو مدل B30 پانا 405,000 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

407 ماوس بی سیم Model-155M 145002318 ماوس بی سیم Model-155M 6ماه تست 199,500 تومان

موجود

408 ماوس بی سیم MIKUSO مدل MOS-WO99 145002325 ماوس بی سیم MIKUSO مدل MOS-WO99 6ماه تست 240,000 تومان

موجود

409 ماوس بی سیم کایزر مدل K-212 145002319 ماوس بی سیم کایزر مدل K-212 6ماه تست 227,000 تومان

موجود

410 ماوس بی سیم کایزر مدل K-213 145002320 ماوس بی سیم کایزر مدل K-213 6ماه تست 227,000 تومان

موجود

411 ماوس بی سیم کایزر مدل K-214 145002321 ماوس بی سیم کایزر مدل K-214 6ماه تست 224,000 تومان

موجود

412 ماوس بی سیم کایزر مدل K-215 145002322 ماوس بی سیم کایزر مدل K-215 6ماه تست 210,000 تومان

موجود

413 ماوس بی سیم کایزر مدل K-217 145002323 ماوس بی سیم کایزر مدل K-217 6ماه تست 210,000 تومان

موجود

414 ماوس بی سیم مچر مدل MR-171 145002341 ماوس بی سیم مچر مدل MR-171 مچر 223,500 تومان

موجود

415 ماوس بی سیم گریت مدل GR-740 145002349 ماوس بی سیم گریت مدل GR-740 6ماه تست 247,000 تومان

موجود

416 ماوس بی سیم گریت مدل GR-750 145002350 ماوس بی سیم گریت مدل GR-750 6ماه تست 247,000 تومان

موجود

417 ماوس بی سیم گریت مدل GR-770 145002346 ماوس بی سیم گریت مدل GR-770 6ماه تست 247,000 تومان

موجود

418 ماوس بی سیم گریت مدل GR-830 145002348 ماوس بی سیم گریت مدل GR-830 6ماه تست 255,000 تومان

موجود

419 ماوس بی سیم گریت مدل GR-860 145002344 ماوس بی سیم گریت مدل GR-860 6ماه تست 259,000 تومان

موجود

420 ماوس بی سیم گریت مدل GR-870 145002343 ماوس بی سیم گریت مدل GR-870 6ماه تست 249,000 تومان

موجود

421 ماوس بی سیم گریت مدل GR-880 145002345 ماوس بی سیم گریت مدل GR-880 6ماه تست 255,000 تومان

موجود

422 ماوس بی سیم گریت مدل GR-890 145002347 ماوس بی سیم گریت مدل GR-890 6ماه تست 255,000 تومان

موجود

423 ماوس بی سیم Silent رپو مدل B20 145002351 ماوس بی سیم Silent رپو مدل B20 پانا 380,000 تومان

فقط 3 عدد در انبار موجود است

424 ماوس بی سیم هوکو مدل GM25 145002342 ماوس بی سیم هوکو مدل GM25 پژواک 571,000 تومان

موجود

425 ماوس بی سیم بروفون مدل BDI05 145002352 ماوس بی سیم بروفون مدل BDI05 پژواک 396,000 تومان

موجود

426 ماوس تسکو مدل TM 295 145001099 ماوس تسکو مدل TM 295 توسن 214,700 تومان

موجود

427 ماوس برایتون مدل 230 پک نایلونی 145001230 ماوس برایتون مدل 230 پک نایلونی 6ماه تست 59,900 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

428 ماوس سیم دار مچر مدل MR-41 145001262 ماوس سیم دار مچر مدل MR-41 مچر 114,000 تومان

موجود

429 ماوس باسیم دی نت مدل DT-211E 145001265 ماوس باسیم دی نت مدل DT-211E 6ماه تست 159,000 تومان

موجود

430 ماوس تسکو مدل TM286 145001077 ماوس تسکو مدل TM286 توسن 213,900 تومان

موجود

431 ماوس تسکو مدل TM 264N 145001094 ماوس تسکو مدل TM 264N توسن 202,600 تومان

موجود

432 ماوس تسکو مدل TM 290N 145001093 ماوس تسکو مدل TM 290N توسن 214,700 تومان

موجود

433 ماوس لاجیتک M100 145001169 ماوس لاجیتک مدل m100 6ماه تست 128,500 تومان

موجود

434 ماوس پی نت مدل Z.1 145001041 ماوس پی نت مدل Z.1 پینت 66,500 تومان

موجود

435 ماوس تسکو مدل TM 289 145001229 ماوس تسکو مدل TM 289 توسن 221,300 تومان

موجود

436 ماوس تسکو TM - 304 145001235 ماوس تسکو مدل TM 304 توسن 218,900 تومان

موجود

437 ماوس دی-نت مدل DT-226E 145001259 ماوس دی-نت مدل DT-226E 6ماه تست 169,000 تومان

موجود

438 ماوس بیاند مدل BM-1144 145001305 ماوس بیاند مدل BM-1144 اسپیرو 175,000 تومان

موجود

439 ماوس AOC مدل MS100 145001327 ماوس AOC مدل MS100 6ماه تست 195,000 تومان

موجود

440 ماوس فیلیپس مدل M234 145001333 ماوس فیلیپس مدل M234 6ماه تست 139,000 تومان

موجود

441 ماوس سفید بروفون مدل BG4 145001331 ماوس سفید بروفون مدل BG4 پژواک 287,000 تومان

موجود

442 ماوس بروفون مدل BG4 145001330 ماوس بروفون مدل BG4 پژواک 287,000 تومان

موجود

443 ماوس تایپ سی رپو مدل N100C 145001339 ماوس تایپ سی رپو مدل N100C پانا 170,000 تومان

موجود

444 ماوس بیاند مدل BM-1040 145001102 ماوس بیاند مدل BM-1040 اسپیرو 165,000 تومان

موجود

445 ماوس بیسیم مخصوص بازی RY-5086 145002177 ماوس بیسیم مخصوص بازی RY-5086 6ماه تست 199,500 تومان

موجود

446 ماوس مخصوص بازی تسکو مدل TM765 کنفی 145001237 ماوس مخصوص بازی تسکو مدل TM765 کنفی توسن 372,200 تومان

موجود

447 خرید ماوس گیمینگ 2025 تسکو 145001250 ماوس مخصوص بازی تسکو مدل TM 2025GA کنفی توسن 1,013,700 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

448 ماوس گیمینگ تسکو مدل GM 2035W 145002282 ماوس مخصوص بازی تسکو مدل GM 2035W توسن 2,083,700 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

449 ماوس مخصوص بازی بی سیم مچر مدل MR-191 6k 145002287 ماوس مخصوص بازی بی سیم مچر مدل MR-191 6k مچر 259,000 تومان

موجود

450 ماوس مخصوص بازی تسکو مدل GM 2028 145001314 ماوس مخصوص بازی تسکو مدل GM 2028 توسن 805,000 تومان

موجود

451 ماوس مخصوص بازی وریتی مدل V-MS5129 145001317 ماوس مخصوص بازی وریتی مدل V-MS5129 صبا 240,000 تومان

موجود

452 ماوس مخصوص بازی وریتی مدل V-MS5132 145001320 ماوس مخصوص بازی وریتی مدل V-MS5132 صبا 280,000 تومان

موجود

453 ماوس مخصوص بازی وریتی مدل V-MS5123G 145001323 ماوس مخصوص بازی وریتی مدل V-MS5123G صبا 185,000 تومان

موجود

454 ماوس مخصوص بازی هوکو مدل GM19 145001334 ماوس مخصوص بازی هوکو مدل GM19 پژواک 299,000 تومان

موجود

455 ماوس مخصوص بازی بروفون مدل BG10 145001332 ماوس مخصوص بازی بروفون مدل BG10 پژواک 299,000 تومان

موجود

456 ماوس مخصوص بازی مچر مدل MR-184 145001342 ماوس مخصوص بازی مچر مدل MR-184 مچر 247,000 تومان

موجود

457 پد ماوس طبی دی-نت مدل DT-8 151001028 ماوس پد طبی دی-نت مدل DT-8 تست 99,000 تومان

موجود

458 مشخصات یک پد ماوس خوب 151001037 ماوس پد طبی خارجی ژله ای رویال مدل RP-110 تست 99,000 تومان

موجود

459 ماوس پد طبی دور دوخت مدل INV-039 151001039 ماوس پد طبی دور دوخت مدل INV-039 تست 79,000 تومان

موجود

460 ماوس پد طبی دور دوخت ARMO مدل P-280 151001044 ماوس پد طبی دور دوخت ARMO مدل P-280 تست 33,000 تومان

موجود

461 ماوس پد طبی ژله ای ARMO مدل P-400 151001045 ماوس پد طبی ژله ای ARMO مدل P-400 تست 88,000 تومان

موجود

462 ماوس پد طبی دور دوخت ARMO مدل P-200 151001041 ماوس پد طبی دور دوخت ARMO مدل P-200 تست 44,000 تومان

موجود

463 ماوس پد طبی ARMO مدل P-240 151001043 ماوس پد طبی ARMO مدل P-240 تست 40,000 تومان

موجود

464 ماوس پد طبی ARMO مدل A-210 151001042 ماوس پد طبی ARMO مدل A-210 تست 38,000 تومان

موجود

465 ماوس پد طبی دور دوخت ARMO مدل P-250 151001046 ماوس پد طبی دور دوخت ARMO مدل P-250 تست 47,000 تومان

موجود

466 ماوس پد طبی ARMO مدل P-220 151001047 ماوس پد طبی ARMO مدل P-220 تست 30,000 تومان

موجود

467 ماوس پد مخصوص بازی 30*80 سانتی متر مدل 045 151002045 ماوس پد مخصوص بازی 30*80 سانتی متر مدل 045 تست 129,000 تومان

موجود

468 ماوس پد مخصوص بازی هوکو مدل GM22 سایز 80*30 151002062 ماوس پد مخصوص بازی هوکو مدل GM22 سایز 80*30 پژواک 211,000 تومان

موجود

469 ماوس پد مخصوص بازی 35*25 سانتی متر G-3 151002065 ماوس پد مخصوص بازی 35*25 سانتی متر G-3 تست 69,500 تومان

موجود

470 ماوس پد دی-نت مدل 019 151002019 ماوس پد دی-نت مدل 019 تست 19,900 تومان

موجود

471 ماوس پد ARMO مدل P-100 151002057 ماوس پد ARMO مدل P-100 تست 6,500 تومان

موجود

472 ماوس پد دور دوخت مدل DT-6 151002060 ماوس پد دور دوخت مدل DT-6 تست 45,000 تومان

موجود

473 ماوس پد دور دوخت بروفون مدل BG8 151002061 ماوس پد دور دوخت بروفون مدل BG8 پژواک 60,000 تومان

موجود

474 ماوس پد متوسط گریت 22*18 سانتی متر 151002063 ماوس پد متوسط گریت 22*18 سانتی متر تست 21,000 تومان

موجود

475 ماوس پد بزرگ گریت 20*24 سانتی متر 151002064 ماوس پد بزرگ گریت 20*24 سانتی متر تست 23,000 تومان

موجود

476 ماوس پد دور دوخت 32*24 سانتی متر مدل X90 151002066 ماوس پد دور دوخت 32*24 سانتی متر مدل X90 تست 49,500 تومان

موجود

477 ماوس پد دور دوخت 26*21 سانتی متر مدل X11 151002067 ماوس پد دور دوخت 26*21 سانتی متر مدل X11 تست 45,000 تومان

موجود

478 ماوس پد دور دوخت 22*18 سانتی متر مدل H-5 151002069 ماوس پد دور دوخت 22*18 سانتی متر مدل H-5 تست 29,900 تومان

موجود

479 ماوس پد دور دوخت 22*18 سانتی متر مدل H-2 151002070 ماوس پد دور دوخت 22*18 سانتی متر مدل H-2 تست 29,900 تومان

موجود

480 ماوس پد دور دوخت هوکو مدل GM22 151002068 ماوس پد دور دوخت هوکو مدل GM22 پژواک 60,000 تومان

موجود

481 ماوس پد دور دوخت ALADDIN 151002071 ماوس پد دور دوخت ALADDIN تست 57,000 تومان

موجود

482 دسته بازی تکی شوک دار بی سیم پاناتک مدل P-G507W 122001048 دسته بازی تکی شوک دار بی سیم پاناتک مدل P-G507W صبا 679,000 تومان

موجود

483 دسته بازی تکی شوک دار بی سیم پاناتک مدل P-G508W 122001049 دسته بازی تکی شوک دار بی سیم پاناتک مدل P-G508W صبا 659,000 تومان

موجود

484 دسته بازی تکی پی-نت مدل X.1 122001050 دسته بازی تکی پی-نت مدل X.1 پینت 102,000 تومان

موجود

485 دسته بازی دوبل پی-نت مدل X.4 122002029 دسته بازی دوبل پی-نت مدل X.4 پینت 189,000 تومان

موجود

486 هاب 4 پورت USB3.0 معمولی مدل 1055 141001055 هاب 4 پورت USB3.0 معمولی مدل 1055 6ماه تست 123,000 تومان

موجود

487 هاب فلزی آداپتورخور4 پورت USB3.0 مدل1057 141001057 هاب فلزی آداپتورخور4 پورت USB3.0 مدل1057 6ماه تست 285,000 تومان

موجود

488 هاب 4 پورت S-LEO USB2.0 طول 1.2 متر 141001069 هاب 4 پورت S-LEO USB2.0 طول 1.2 متر 6ماه تست 185,000 تومان

موجود

489 هاب 3 پورت LAN/USB3.0 141001068 هاب 3 پورت LAN/USB3.0 6ماه تست 255,000 تومان

موجود

490 هاب 4 پورت SONNEN USB3.0 مدل 1076 141001076 هاب 4 پورت SONNEN USB3.0 مدل 1076 6ماه تست 165,000 تومان

موجود

491 هاب ۴ پورت آداپتورخور USB2.0 مدل Smart کلیددار 141001034 هاب ۴ پورت آداپتورخور USB2.0 مدل Smart کلیددار 6ماه تست 83,000 تومان

موجود

492 مشخصات هاب 4 پورت لیکو 141001044 هاب 4 پورت USB2.0 لیکو مدل MR-134 6ماه تست 85,000 تومان

موجود

493 هاب تایپ سی 3 پورت USB2.0 و 1 پورت USB3.0 مدل H-9701 141001075 هاب تایپ سی 3 پورت USB2.0 و 1 پورت USB3.0 مدل H-9701 6ماه تست 199,000 تومان

موجود

494 هاب تایپ سی به USB-C /LAN/VGA/HDMI /TF/SD/Audio/4USB3.0 153007252 هاب تایپ سی به USB-C /LAN/VGA/HDMI /TF/SD /Audio/4USB3.0 6ماه تست 1,295,000 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

495 قیمت و مشخصات هاب کمبو 141004015 هاب آداپتورخور USB و کارت خوان فلزی کمبو مدل ۰۱۵ 6ماه تست 225,000 تومان

موجود

496 هاب USB2.0 و رم ریدر کمبو 114003012 هاب USB2.0 و رم ریدر کمبو 6ماه تست 220,000 تومان

موجود

497 هاب و رم ریدر کمبو مچر مدل MR-139 114003049 هاب و رم ریدر کمبو مچر مدل MR-139 مچر 236,000 تومان

موجود

498 هاب سوئیچ 5 پورت 10/100Mbps آلفا مدل S105 107009028 هاب سوئیچ 5 پورت 10/100Mbps آلفا مدل S105 6ماه تست 383,000 تومان

موجود

499 هاب سوئیچ 5 پورت 10/100/1000Mbps آلفا مدل S850 107009029 هاب سوئیچ 5 پورت 10/100/1000Mbps آلفا مدل S850 6ماه تست 720,000 تومان

موجود

500 هاب سوئیچ 8 پورت 10/100Mbps آلفا مدل S108 107009030 هاب سوئیچ 8 پورت 10/100Mbps آلفا مدل S108 6ماه تست 620,000 تومان

موجود

501 هاب سوئیچ 8 پورت 10/100/1000Mbps آلفا مدل S880 107009031 هاب سوئیچ 8 پورت 10/100/1000Mbps آلفا مدل S880 6ماه تست 915,000 تومان

موجود

502 هاب و داک استیشن تایپ سی به HDMI/LAN/3USB3.0/PD 153007253 هاب و داک استیشن تایپ سی به HDMI/LAN /3USB3.0/PD 6ماه تست 1,350,000 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

503 رم ریدر تک کاره USB/OTG 114003044 رم ریدر تک کاره USB/OTG 6ماه تست 14,500 تومان

موجود

504 کارت خوان حافظه همه کاره مجهز به درگاه CF 114003034 کارت خوان حافظه همه کاره مجهز به درگاه CF 6ماه تست 210,000 تومان

موجود

505 کارت صدا PCI مدل 006 108001006 کارت صدا PCI مدل 006 6ماه تست 250,000 تومان

موجود

506 کارت صدا USB 108002004 کارت صدا USB معمولی مدل ۰۰۴ 6ماه تست 47,000 تومان

موجود

507 کارت صدا مدل 5H درجه یک 108002007 کارت صدا مدل 5H درجه یک 6ماه تست 89,900 تومان

موجود

508 کارت صدا کابلی Channel 7.1 USB 108002010 کارت صدا کابلی Channel 7.1 USB 6ماه تست 65,000 تومان

موجود

509 کارت صدا ولوم دار درجه یک 108002003 کارت صدا مدل 7.1 Volume Sound Card تست 56,500 تومان

موجود

510 کارت شبکه وای فای آنتن کوتاه مدل 102 107008031 کارت شبکه وای فای آنتن کوتاه مدل 102 تست 139,500 تومان

موجود

511 کارت شبکه دی-نت مدل 802.11n آنتن دار 107008027 کارت شبکه دی-نت مدل 802.11n آنتن دار 6ماه تست 150,000 تومان

موجود

512 کارت شبکه وای فای آنتن بلند مدل 102 107008037 کارت شبکه وای فای آنتن بلند مدل 102 6ماه تست 149,500 تومان

موجود

513 کارت شبکه وای فای تسکو مدل TW1015 600Mbps آنتن دار 107008071 کارت شبکه وای فای تسکو مدل TW1015 600Mbps آنتن دار توسن 438,100 تومان

موجود

514 کارت شبکه USB بی سیم آلفا مدل W113 آنتن دار 107008073 کارت شبکه USB بی سیم آلفا مدل W113 آنتن دار 6ماه تست 169,500 تومان

موجود

515 کارت شبکه آنتن دار WIFI آلفا مدل W116 107008074 کارت شبکه آنتن دار WIFI آلفا مدل W116 6ماه تست 199,000 تومان

موجود

516 کارت USB LAN دی-نت مدل 003 107007003 کارت USB LAN دی-نت مدل 003 6ماه تست 129,000 تومان

موجود

517 کارت شبکه دی نت مدل T-802-11N 107008045 کارت شبکه دی نت مدل T-802-11N 6ماه تست 134,000 تومان

موجود

518 کارت شبکه USB3.0 مدل 015 107007015 کارت شبکه USB3.0 مدل 015 6ماه تست 410,000 تومان

موجود

519 مبدل USB TO LAN تسکو مدل TLAN210 107007018 تبدیل USB به LAN تسکو مدل TLAN 210 6ماه تست 653,200 تومان

موجود

520 کارت شبکه بدون آنتن WIFI آلفا 107008075 کارت شبکه بدون آنتن WIFI آلفا 6ماه تست 139,500 تومان

موجود

521 کارت شبکه PCI مدل 014 107007014 کارت شبکه PCI مدل 014 6ماه تست 249,000 تومان

موجود

522 آنتن مودم وایرلس مدل 5DB 107001005 آنتن مودم وایرلس مدل 5DB تست 69,500 تومان

موجود

523 کارت پارالل PCI-Express 126001022 کارت پارالل PCI-Expre 6ماه تست 440,000 تومان

موجود

524 کارت کام PCI EXPRESS 126001018 کارت کام PCI EXPRESS تست 499,000 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

525 کارت USB3.0 PCI چهار پورت مدل 019 126001019 کارت USB3.0 PCI چهار پورت مدل 019 6ماه تست 479,000 تومان

موجود

526 کارت USB3.0 PCI دو پورت مدل 020 126001020 کارت USB3.0 PCI دو پورت مدل 020 6ماه تست 359,000 تومان

موجود

527 کارت کپچر مدل DC60 125003001 کارت کپچر مدل DC60 6ماه تست 329,000 تومان

موجود

528 فرستنده بلوتوث تسکو مدل BT103 133003122 فرستنده بلوتوث تسکو مدل BT103 توسن 231,600 تومان

موجود

529 گیرنده بلوتوث تسکو bt100n 133003155 گیرنده بلوتوث تسکو مدل BT100N توسن 203,000 تومان

موجود

530 دانگل بلوتوث تسکو مدل BT 101N 133003102 دانگل بلوتوث تسکو مدل BT 101N توسن 196,400 تومان

موجود

531 دانگل بلوتوث Ver5 مدل 101 133003101 دانگل بلوتوث Ver5 مدل 101 6ماه تست 99,500 تومان

موجود

532 دانگل بلوتوث مشکی V.5 مدل 133 133003133 دانگل بلوتوث مشکی V.5 مدل 133 6ماه تست 89,900 تومان

موجود

533 دانگل بلوتوث نووا ورژن 4.0 133003148 دانگل بلوتوث نووا ورژن 4.0 6ماه تست 79,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

534 گیرنده بلوتوث صدا مدل DIEHARD M6 153003275 گیرنده بلوتوث صدا مدل DIEHARD M6 6ماه تست 159,500 تومان

موجود

535 گیرنده بلوتوث صدا همراه با AUX 153003286 گیرنده بلوتوث صدا X-nova مدل X826 6ماه تست 69,900 تومان

موجود

536 دانگل بلوتوث صدا کابلی بروفون مدل BC44 طول 1.2 متر 153003308 دانگل بلوتوث صدا کابلی بروفون مدل BC44 طول 1.2 متر پژواک 510,000 تومان

موجود

537 لیبل فارسی صفحه کلید چرمی 132001003 لیبل فارسی صفحه کلید چرمی مدل ۰۰۳ تست 4,500 تومان

موجود

538 لیبل فارسی صفحه کلید فانتزی مدل ۰۰۸ 132001008 لیبل فارسی صفحه کلید فانتزی مدل ۰۰۸ تست 7,900 تومان

موجود

539 لیبل فارسی خارجی صفحه کلید چرمی مچر مدل 1020 132001020 لیبل فارسی خارجی صفحه کلید چرمی مچر مدل 1020 تست 12,000 تومان

موجود

540 لیبل فارسی خارجی صفحه کلید مچر مدل MR1022 132001022 لیبل فارسی خارجی صفحه کلید مچر مدل MR1022 تست 6,500 تومان

موجود

541 لیبل فارسی صفحه کلید شیشه ای مدل 023 132001023 لیبل فارسی صفحه کلید شیشه ای مدل 023 تست 3,700 تومان

موجود

542 استیکر لپ تاپ (شفاف) مدل ۰۱۶ 132001016 استیکر لپ تاپ (شفاف) مدل ۰۱۶ تست 40,000 تومان

موجود

543 محافظ کیبورد ژله ای مناسب برای لپ تاپ های ۱۵٫۶ اینچ 132001001 محافظ کیبورد ژله ای مناسب برای لپ تاپ های ۱۵٫۶ اینچ تست 25,500 تومان

موجود

544 محافظ سه تکه لپ تاپ سایز ۱۵٫۶ اینچی 132001006 محافظ سه تکه لپ تاپ سایز ۱۵٫۶ اینچی تست 82,000 تومان

موجود

545 پک برچسب ۵ تکه مدل TO-501 132001017 پک برچسب ۵ تکه مدل TO-501 تست 89,000 تومان

موجود

546 محافظ صفحه نمایش لپ تاپ 15.6 اینچی 132001010 محافظ صفحه نمایش لپ تاپ 15.6 اینچی تست 50,000 تومان

موجود

547 سوکت تلفن مدل ۰۱۱ بسته 100 عددی 107006011 سوکت تلفن مدل ۰۱۱ بسته 100 عددی تست 49,500 تومان

موجود

548 سوکت شبکه cat5 مدل ۰۳۵ 107006035 سوکت شبکه cat5 مدل ۰۳۵ تست 97,900 تومان

موجود

549 سوکت شبکه CAT6 مدل 024 بسته 100 عددی 107006024 سوکت شبکه CAT6 مدل 024 بسته 100 عددی تست 169,500 تومان

موجود

550 سوکت شبکه Cat6 FTP فلزی AMP 107006065 سوکت شبکه Cat6 FTP فلزی AMP تست 349,000 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

551 سوکت شبکه OPEN END Cat6 SFTP 107006061 سوکت شبکه OPEN END Cat6 SFTP تست 400,000 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

552 سوکت شبکه Cat7 SFTP شانه دار بسته 20 عددی 107006069 سوکت شبکه Cat7 SFTP شانه دار بسته 20 عددی تست 265,000 تومان

موجود

553 پلاک کابل مدل 039 107003039 پلاک کابل مدل 039 تست 47,000 تومان

موجود

554 برل شبکه مدل 038 107003038 برل شبکه مدل 038 تست 42,000 تومان

موجود

555 تبدیل 1 به 2 شبکه درجه یک مشکی 107003030 تبدیل 1 به 2 شبکه درجه یک مشکی 6ماه تست 55,000 تومان

موجود

556 تبدیل دو طرفه سوکت شبکه(برل شبکه) مدل ۰۰۹ 107003009 تبدیل دو طرفه سوکت شبکه(برل شبکه) مدل ۰۰۹ تست 4,000 تومان

موجود

557 کی استون یو بی نت به همراه پریز مدل CAT6 107006067 کی استون یو بی نت به همراه پریز مدل CAT6 6ماه تست 84,000 تومان

موجود

558 کاور سوکت شبکه CAT6/CAT7/SFTP 107006068 کاور سوکت شبکه CAT6/CAT7/SFTP تست 179,000 تومان

موجود

559 تستر شبکه دی نت مدل 011 107005011 تستر شبکه دی نت مدل 011 6ماه تست 150,000 تومان

موجود

560 تستر شبکه دی-نت مدل FULL 107005002 تستر شبکه دی-نت مدل FULL 6ماه تست 565,000 تومان

موجود

561 تستر شبکه دیجیتالی مدل 3LW SC8108 107005013 تستر شبکه دیجیتالی مدل 3LW SC8108 6ماه تست 1,900,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

562 تستر پاور دیجیتال مدل 007 107005007 تستر پاور دیجیتال مدل 007 6ماه تست 469,000 تومان

موجود

563 تستر منبع تغذیه کامپیوتر مدل 005 107005005 تستر پاور کامپیوتر مدل 005 تست 229,000 تومان

موجود

564 اسپلیتور مودم با کیفیت 127001001 اسپلیتر مودم مدل 001 تست 13,000 تومان

موجود

565 کاربرد اسپلیتر مودم 127002003 اسپلیتر مودم دی-لینک درجه یک 6ماه تست 52,000 تومان

موجود

566 اسپلیتر مودم دو بوبین دی لینک مدل SP-202 127002005 اسپلیتر مودم دو بوبین دی لینک مدل SP-202 6ماه تست 39,000 تومان

موجود

567 اسپلیتر مودم دو بوبین Tele مدل TAS-02 127002006 اسپلیتر مودم دو بوبین Tele مدل TAS-02 6ماه تست 43,000 تومان

موجود

568 میکروفیلتر (نویزگیر تلفن) مدل LFT 4-1-GB 127001011 میکروفیلتر (نویزگیر تلفن) مدل LFT 4-1-GB 6ماه تست 72,000 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

569 تبدیل 1 به 5 تلفنی مدل 034 133003034 تبدیل 1 به 5 تلفنی مدل 034 تست 17,000 تومان

موجود

570 سوکت تلفنی چسبی تک پورت 133003108 سوکت تلفنی چسبی تک پورت تست 10,500 تومان

موجود

571 سوکت تلفنی چسبی دو پورت 133003109 سوکت تلفنی چسبی دو پورت تست 12,500 تومان

موجود

572 سوئیچ پرینتر دو پورت مدل 001 126005001 سوئیچ پرینتر دو پورت مدل 001 6ماه تست 139,000 تومان

موجود

573 سوئیچ پرینتر USB دو پورت مدل 007 126005007 سوئیچ پرینتر USB دو پورت مدل 007 6ماه تست 339,000 تومان

موجود

574 سوئیچ ۴ پورت پرینتر USB مدل ۰۰۲ 126005002 سوئیچ ۴ پورت پرینتر USB مدل ۰۰۲ 6ماه تست 175,000 تومان

موجود

575 سوئیچ پرینتر USB چهار پورت مدل 005 126005005 سوئیچ پرینتر USB چهار پورت مدل 005 6ماه تست 625,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

576 سوئیچ دو پورت KVM مدل FJ-2UK 126002004 سوئیچ دو پورت KVM مدل FJ-2UK 6ماه تست 275,000 تومان

موجود

577 سوییچ چهار پورت KVM مدل FJ-2UK 126002003 سوییچ چهار پورت KVM مدل FJ-2UK 6ماه تست 419,000 تومان

موجود

578 سوئیچ VGA 2 PORT مدل ۰۰۱ 126004001 سوئیچ VGA 2 PORT مدل ۰۰۱ 6ماه تست 124,500 تومان

موجود

579 سوئیچ VGA چهار پورت مدل ۰۰۲ 126004002 سوئیچ VGA چهار پورت مدل ۰۰۲ 6ماه تست 229,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

580 سوئیچ HDMI 4K دستی 3 پورت مدل 025 126004025 سوئیچ HDMI 4K دستی 3 پورت مدل 025 6ماه تست 182,000 تومان

موجود

581 سوئیچ HDMI سه پورت وریتی 4K مدل H403 126004029 سوئیچ HDMI سه پورت وریتی 4K مدل H403 صبا 310,000 تومان

موجود

582 سوئیچ 3 پورت HDMI 4k/2k 126004039 سوئیچ 3 پورت HDMI 4k/2k 6ماه تست 230,000 تومان

موجود

583 سوئیچ 5 پورت HDMI 4k/2k 126004040 سوئیچ 5 پورت HDMI 4k/2k 6ماه تست 299,000 تومان

موجود

584 اسپلیتر 4 پورت HDMI مدل 027 126004027 اسپلیتر 4 پورت HDMI مدل 027 6ماه تست 369,000 تومان

موجود

585 اسپلیتر2 پورت دی نت HDMI 4K 126004017 اسپلیتر2 پورت دی نت HDMI 4K 6ماه تست 349,500 تومان

موجود

586 اسپلیتر HDMI 4K دو پورت V-NET مدل V-SPHD1402 126004018 اسپلیتر HDMI 4K دو پورت V-NET مدل V-SPHD1402 البرز 358,000 تومان

فقط 3 عدد در انبار موجود است

587 اسپیلیتر 4 پورت VGA آداپتوردار مدل 2004 126004037 اسپیلیتر 4 پورت VGA آداپتوردار مدل 2004 6ماه تست 329,000 تومان

موجود

588 اسپیلیتر 2 پورت VGA آداپتوردار مدل 2002 126004038 اسپیلیتر 2 پورت VGA آداپتوردار مدل 2002 6ماه تست 289,000 تومان

موجود

589 دانگل HDMI تسکو مدل Tcast T6000 107008038 دانگل HDMI تسکو مدل Tcast T6000 توسن 904,600 تومان

موجود

590 دانگل HDMI WIFI مدل G4 107008051 دانگل HDMI WIFI مدل G4 6ماه تست 569,500 تومان

فقط 5 عدد در انبار موجود است

591 دانگل HDMI مدل G2-4 107008054 دانگل HDMI مدل G2-4 6ماه تست 569,500 تومان

موجود

592 دانگل HDMI و گیرنده وای فای chromecast 107008066 دانگل HDMI و گیرنده وای فای chromecast 6ماه تست 515,000 تومان

موجود

593 کابل دو سر DVI اسکار طول3 متر 153012042 کابل دو سر DVI اسکار طول3 متر 6ماه تست 105,000 تومان

موجود

594 کابل KVM USB دی-نت مدل 062 153012062 کابل KVM USB دی-نت مدل 062 طول 1.5 متر 6ماه تست 135,000 تومان

موجود

595 کابل VGA اینوویت مدل INV-130 153001130 کابل VGA اینوویت مدل INV-130 طول 1.5 متر 6ماه تست 69,500 تومان

موجود

596 کابل VGA سامسونگ 153001114 کابل VGA سامسونگ مدل 114 طول 1.5 متر 6ماه تست 71,500 تومان

موجود

597 کابل VGA دی-نت مدل ۰۸۴ طول ۱٫۵ متر 153001084 کابل VGA دی-نت مدل ۰۸۴ طول ۱٫۵ متر 6ماه تست 95,000 تومان

موجود

598 کابل VGA 3+9 مدل 067 طول 1.5 متر 153001067 کابل VGA 3+9 مدل 067 طول 1.5 متر 6ماه تست 123,000 تومان

موجود

599 کابل VGA اورنج مدل 136 طول 1.5 متر 153001136 کابل VGA اورنج مدل 136 طول 1.5 متر 6ماه تست 69,500 تومان

موجود

600 کابل VGA سامسونگ مدل 137 طول 1.5 متر 153001137 کابل VGA 3+6 سامسونگ مدل 137 طول 1.5 متر 6ماه تست 71,500 تومان

موجود

601 کابل VGA تی پی لینک 153001189 کابل 5+3 VGA تی پی لینک طول 1.5 متر 6ماه تست 69,500 تومان

موجود

602 کابل VGA 3+4 مدل INV-211 طول 1.5 متر 153001211 کابل VGA 3+4 مدل INV-211 طول 1.5 متر 6ماه تست 69,500 تومان

موجود

603 کابل 4+3 VGA گلد اسکار طول 1.5 متر 153001225 کابل 4+3 VGA گلد اسکار طول 1.5 متر 6ماه تست 69,500 تومان

موجود

604 کابل 4+3 VGA مچر مدل MR-102 طول 3 متر 153001191 کابل 4+3 VGA مچر مدل MR-102 طول 3 متر مچر 100,000 تومان

موجود

605 کابل 9+3 VGA مدل 107 طول 3 متر 153001107 کابل 9+3 VGA مدل 107 طول 3 متر 6ماه تست 199,000 تومان

موجود

606 کابل VGA 3+4 ونتولینک طول 3 متر 153001207 کابل VGA 3+4 ونتولینک طول 3 متر 6ماه تست 95,000 تومان

موجود

607 کابل VGA 3+2 اورنج طول 3 متر 153001214 کابل VGA 3+2 اورنج طول 3 متر 6ماه تست 69,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

608 کابل 4+3 VGA گلد اسکار طول 3 متر 153001222 کابل 4+3 VGA گلد اسکار طول 3 متر 6ماه تست 95,000 تومان

موجود

609 کابل VGA ام دبلیو نت مدل 060 طول 3 متر 153001061 کابل VGA ام دبلیو نت مدل 061 طول 5 متر پینت 119,000 تومان

موجود

610 کابل VGA ایکس 4NET طول 5 متر 153001170 کابل X4NET VGA 3+6 طول 5 متر 6ماه تست 145,000 تومان

موجود

611 کابل 9+3 VGA مدل 108 طول 5 متر 153001108 کابل 9+3 VGA مدل 108 طول 5 متر 6ماه تست 279,000 تومان

موجود

612 کابل 4+3 VGA گلد اسکار طول 10 متر 153001083 کابل 4+3 VGA گلد اسکار طول 10 متر 6ماه تست 249,000 تومان

موجود

613 کابل 9+3 VGA طول 10 متر 153001109 کابل 9+3 VGA طول 10 متر 6ماه تست 385,000 تومان

موجود

614 کابل VGA 3+9 طول 15 متر 153001110 کابل VGA 3+9 طول 15 متر 6ماه تست 520,000 تومان

موجود

615 کابل 4+3 VGA مچر مدل MR-164 طول 15 متر 153001227 کابل 4+3 VGA مچر مدل MR-164 طول 15 متر مچر 365,000 تومان

موجود

616 کابل VGA مدل 151 طول 20 متر 153001151 کابل VGA مدل 151 طول 20 متر 6ماه تست 465,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

617 کابل 4+3 VGA مچر مدل MR-165 طول 20 متر 153001162 کابل 4+3 VGA مچر مدل MR-165 طول 20 متر مچر 465,000 تومان

موجود

618 کابل 4+3 VGA گریت طول 20 متر 153001224 کابل 4+3 VGA گریت طول 20 متر 6ماه تست 465,000 تومان

موجود

619 کابل IFORTECH VGA طول 20 متر 153001221 کابل IFORTECH VGA طول 20 متر 6ماه تست 465,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

620 کابل 4+3 VGA مدل 197 طول 30 متر 153001197 کابل 4+3 VGA مدل 197 طول 30 متر 6ماه تست 775,000 تومان

موجود

621 کابل VGA پی نت طول 40 متر 153001021 کابل VGA پی نت طول 40 متر پی نت
622 کابل VGA پی نت طول 50 متر 153001022 کابل VGA پی نت طول 50 متر پی نت
623 کابل HDMI اچ پی مدل 174 طول 1.5 متر 153002174 کابل HDMI مدل 174 طول 1.5 متر 6ماه تست 42,000 تومان

موجود

624 کابل HDMI فلیپس فلت طول 1.5 متر 153002245 کابل HDMI فلیپس فلت طول 1.5 متر 6ماه تست 65,000 تومان

موجود

625 کابل 4K 2K HDMI فیلیپس طول 1.5 متر 153002241 کابل 4K 2K HDMI فیلیپس طول 1.5 متر 6ماه تست 119,500 تومان

موجود

626 کابل HDMI کنفی XP طول 1.4 متر 153002301 کابل HDMI کنفی XP طول 1.4 متر 6ماه تست 57,000 تومان

موجود

627 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 1.5 متر 153002346 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 1.5 متر 6ماه تست 99,000 تومان

موجود

628 کابل HDMI زره دار وریتی طول 1.5 متر 153002354 کابل HDMI زره دار وریتی طول 1.5 متر صبا 69,000 تومان

موجود

629 کابل HDMI زره دار وریتی طول 2 متر 153002355 کابل HDMI زره دار وریتی طول 2 متر صبا 79,000 تومان

موجود

630 کابل HDMI 4k تسکو مدل TC 72 153002086 کابل HDMI 4k تسکو مدل TC 72 طول ۳ متر توسن 197,800 تومان

موجود

631 کابل HDMI سونی مدل 184 طول 3 متر 153002184 کابل HDMI سونی مدل 184 طول 3 متر 6ماه تست 155,000 تومان

موجود

632 کابل HDMI فلیپس فلت 153002246 کابل HDMI فلیپس فلت طول 3 متر 6ماه تست 108,500 تومان

موجود

633 کابل 4K2K HDMI فلیپس طول 3 متر 153002242 کابل 4K2K HDMI فلیپس طول 3 متر 6ماه تست 149,000 تومان

موجود

634 کابل HDMI کانکتور فلزی Z2 مدل HD-3020 طول 3 متر 153002300 کابل HDMI کانکتور فلزی Z2 مدل HD-3020 طول 3 متر 6ماه تست 189,000 تومان

موجود

635 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 3 متر 153002347 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 3 متر 6ماه تست 129,500 تومان

موجود

636 کابل HDMI 4K/V2 19+1 گلد اسکار طول 3 متر 153002352 کابل HDMI 4K/V2 19+1 گلد اسکار طول 3 متر 6ماه تست 129,500 تومان

موجود

637 کابل HDMI زره دار وریتی طول 3 متر 153002356 کابل HDMI زره دار وریتی طول 3 متر صبا 109,000 تومان

موجود

638 کابل HDMI اسکار مدل 196 طول 5 متر 153002105 کابل HDMI اسکار طول 5 متر 6ماه تست 119,000 تومان

موجود

639 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 5 متر 153002289 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 5 متر 6ماه تست 185,000 تومان

موجود

640 کابل HDMI زره دار مدل HDMI-305 طول 5 متر 153002305 کابل HDMI زره دار مدل HDMI-305 طول 5 متر 6ماه تست 115,000 تومان

موجود

641 کابل HDMI 4K گلد اسکار طول 5 متر 153002312 کابل HDMI 4K گلد اسکار طول 5 متر 6ماه تست 185,000 تومان

موجود

642 کابل HDMI کی نت پلاس مدل KP-CH20050 طول 5 متر 153002327 کابل HDMI کی نت پلاس مدل KP-CH20050 طول 5 متر البرز 405,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

643 کابل HDMI 4K2K فرانت مدل FN-HCB050 طول 5 متر 153002316 کابل HDMI 4K2K فرانت مدل FN-HCB050 طول 5 متر البرز 520,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

644 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 5 متر 153002348 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 5 متر 6ماه تست 155,000 تومان

موجود

645 کابل HDMI زره دار وریتی طول 5 متر 153002357 کابل HDMI زره دار وریتی طول 5 متر صبا 129,500 تومان

موجود

646 کابل HDMI دی-نت طول ۱۵ متر 153002102 کابل HDMI دی-نت مدل 102 طول ۱۰ متر 6ماه تست 283,500 تومان

موجود

647 کابل HDMI تسکو مدل TC74 طول 5 متر 153002151 کابل HDMI 4k تسکو مدل TC76 طول 10 متر توسن 477,700 تومان

موجود

648 کابل HDMI اسکار مدل 197 طول 10 متر 153002197 کابل HDMI اسکار مدل 197 طول 10 متر 6ماه تست 239,000 تومان

موجود

649 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 10 متر 153002308 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 10 متر 6ماه تست 379,000 تومان

موجود

650 کابل IFORTECH HDMI طول 10 متر 153002332 کابل IFORTECH HDMI طول 10 متر 6ماه تست 239,000 تومان

موجود

651 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 10 متر 153002351 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 10 متر 6ماه تست 332,000 تومان

موجود

652 کابل HDMI 4K/V2 19+1 گلد اسکار طول 10 متر 153002353 کابل HDMI 4K/V2 19+1 گلد اسکار طول 10 متر 6ماه تست 332,000 تومان

موجود

653 کابل HDMI کنفی X4-NET طول 10 متر 153002358 کابل HDMI کنفی X4-NET طول 10 متر 6ماه تست 239,000 تومان

موجود

654 کابل HDMI 4K2K فیلیپس طول 10 متر 153002360 کابل HDMI 4K2K فیلیپس طول 10 متر 6ماه تست 379,000 تومان

موجود

655 کابل HDMI اسکار مدل 036 طول 15 متر 153002036 کابل HDMI اسکار مدل 036 طول 15 متر 6ماه تست 369,000 تومان

موجود

656 کابل HDMI 4K اسکار جعبه ای طول 15 متر 153002252 کابل HDMI 4K اسکار جعبه ای طول 15 متر 6ماه تست 510,000 تومان

موجود

657 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 15 متر 153002311 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 15 متر 6ماه تست 510,000 تومان

موجود

658 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 15 متر 153002349 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 15 متر 6ماه تست 457,000 تومان

موجود

659 کابل HDMI کنفی X4-NET طول 15 متر 153002359 کابل HDMI کنفی X4-NET طول 15 متر 6ماه تست 369,000 تومان

موجود

660 کابل HDMI 4K2K فیلیپس طول 15 متر 153002361 کابل HDMI 4K2K فیلیپس طول 15 متر 6ماه تست 510,000 تومان

موجود

661 کابل HDMI اسکار مدل 226 طول 20 متر 153002226 کابل HDMI اسکار مدل 226 طول 20 متر 6ماه تست 459,000 تومان

موجود

662 کابل کنفی HDMI مدل 274 طول 20 متر 153002274 کابل کنفی HDMI مدل 274 طول 20 متر 6ماه تست 459,000 تومان

موجود

663 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 20 متر 153002309 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 20 متر 6ماه تست 645,000 تومان

موجود

664 کابل HDMI 4K کی نت مدل K-CH14200 طول 20 متر 153002324 کابل HDMI 4K کی نت مدل K-CH14200 طول 20 متر البرز 1,400,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است

665 کابل IFORTECH HDMI طول 20 متر 153002334 کابل IFORTECH HDMI طول 20 متر 6ماه تست 459,000 تومان

موجود

666 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 20 متر 153002350 کابل HDMI 4K/V2 19+1 پادرینو طول 20 متر 6ماه تست 579,000 تومان

موجود

667 کابل HDMI 4K اسکار 153002243 کابل HDMI 4K اسکار طول 25 متر 6ماه تست 759,000 تومان

موجود

668 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 25 متر 153002310 کابل HDMI 4K2K کانکتور فلزی سونی طول 25 متر 6ماه تست 759,000 تومان

موجود

669 کابل HDMI اسکار مدل 222 طول 30 متر 153002222 کابل HDMI اسکار مدل 222 طول 30 متر 6ماه تست 750,000 تومان

موجود

670 کابل HDMI 4K IC فیلیپس 153002255 کابل HDMI 4K IC فیلیپس طول 30 متر 6ماه تست 1,599,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

671 کابل 3 به 3 AV اورنج مدل 163 طول 1.5 متر 153007163 کابل 3 به 3 AV اورنج مدل 163 طول 1.5 متر 6ماه تست 45,000 تومان

موجود

672 کابل ۳ به ۳ AV گلد اسکار طول 1.5 متر 153007094 کابل ۳ به ۳ AV گلد اسکار طول 1.5 متر 6ماه تست 33,000 تومان

موجود

673 کابل صدا ۱ به ۲ گلد اسکار طول 1.5 متر 153003312 کابل صدا ۱ به ۲ گلد اسکار طول 1.5 متر 6ماه تست 27,000 تومان

موجود

674 کابل صدا اپتیکال کانکتور فلزی سامسونگ طول 2 متر 153003316 کابل صدا اپتیکال کانکتور فلزی سامسونگ طول 2 متر 6ماه تست 159,000 تومان

موجود

675 کابل صدا اپتیکال کانکتور فلزی TOSLINK طول 1.5 متر 153003318 کابل صدا اپتیکال کانکتور فلزی TOSLINK طول 1.5 متر 6ماه تست 115,000 تومان

موجود

676 کابل پرینتر اسکار مدل 063 طول 1.5 متر 153004063 کابل پرینتر اسکار مدل 063 طول 1.5 متر 6ماه تست 33,500 تومان

موجود

677 کابل پرینتر اورنج USB طول 1.5 متر 153004075 کابل پرینتر اورنج USB طول 1.5 متر 6ماه تست 44,500 تومان

موجود

678 کابل پرینتر USB مدل INV-089 طول 1.5 متر 153004089 کابل پرینتر USB مدل INV-089 طول 1.5 متر 6ماه تست 33,500 تومان

موجود

679 کابل پرینتر USB اچ پی مدل MR-K542 طول 3 متر 153004051 کابل پرینتر USB اچ پی مدل MR-K542 طول 3 متر 6ماه تست 65,000 تومان

موجود

680 کابل پرینتر اسکار مدل 068 طول 5 متر 153004068 کابل پرینتر اسکار مدل 068 طول 5 متر 6ماه تست 65,000 تومان

موجود

681 کابل پرینتر اسکار مدل 069 طول 10 متر 153004069 کابل پرینتر اسکار مدل 069 طول 10 متر 6ماه تست 199,000 تومان

موجود

682 بررسی مشخصات کابل پارالل 153014034 تبدیل USB به LPT-1284 سنترونیکس طول 1.5 متر 6ماه تست 239,000 تومان

موجود

683 تبدیل USB به سنترونیکس بافو مدل BF-1284 153014044 تبدیل USB به سنترونیکس بافو مدل BF-1284 6ماه تست 590,000 تومان

فقط 4 عدد در انبار موجود است

684 کابل COM TO COM دو سر ماده موازی 153012091 کابل COM TO COM دو سر ماده موازی 6ماه تست 55,000 تومان

موجود

685 کابل افزایش طول USB مدل ۰۰۴ طول ۳۰ سانتی متری 153008004 کابل افزایش طول USB مدل ۰۰۴ طول ۳۰ سانتی متری تست 24,500 تومان

موجود

686 کابل افزایش طول USB3.0 مدل 010 طول 1.5 متر 153005010 کابل افزایش طول USB3.0 مدل 010 طول 1.5 متر 6ماه تست 85,000 تومان

موجود

687 کابل افزایش طول USB اسکار مدل 082 طول 1.5 متر 153005082 کابل افزایش طول USB اسکار مدل 082 طول 1.5 متر 6ماه تست 33,500 تومان

موجود

688 کابل افزایش طول USB اورنج طول 1.5 متر 153005102 کابل افزایش طول USB اورنج طول 1.5 متر 6ماه تست 44,500 تومان

موجود

689 کابل افزایش طول USB طول 1.5 متر 153005113 کابل افزایش طول USB طول 1.5 متر 6ماه تست 29,000 تومان

موجود

690 کابل افزایش طول USB اچ پی طول 1.8 متر 153005106 کابل افزایش طول USB اچ پی طول 1.8 متر 6ماه تست 49,000 تومان

موجود

691 کابل افزایش طول USB اسکار مدل 089 طول 3 متر 153005089 کابل افزایش طول USB اسکار مدل 089 طول 3 متر 6ماه تست 46,000 تومان

موجود

692 کابل افزایش طول USB طول 3 متر 153005114 کابل افزایش طول USB طول 3 متر 6ماه تست 39,000 تومان

موجود

693 کابل افزایش طول USB طول 5 متر 153005109 کابل افزایش طول USB طول 5 متر 6ماه تست 55,000 تومان

موجود

694 کابل شیلدار افزایش طول اسکار 153005093 کابل افزایش طول USB اسکار طول 10 متر شیلدار آبی 6ماه تست 199,000 تومان

موجود

695 کابل افزایش طول USB برددار مدل 005 طول 10 متر 153005005 کابل افزایش طول USB برددار مدل 005 طول 10 متر 6ماه تست 385,000 تومان

موجود

696 کابل افزایش طول USB دی نت مدل 079 برددار طول 15 متر 153005079 کابل افزایش طول USB دی نت مدل 079 برددار طول 15 متر 6ماه تست 599,000 تومان

موجود

697 کابل افزایش طول USB برددار مدل 006 طول 15 متر 153005006