کابل تلفن مدل 004 طول ۱۰ متر 10M Telephone Cable

ویژگی های اصلی محصول
 • طول کابل : 10 متر
  23,500 تومان

  موجود

  برای اینکه بتوانید بین گوشی تلفن و مودم و یا بین پریز تلفن و گوشی تلفن اتصال برقرار کنید. نیاز به یک کابل تلفن دارید. شما می توانید با استفاده از کابل تلفن مدل ۱۰M با طول ۱۰ متر بین گوشی و مودم و یا پریز تلفن و گوشی ارتباط برقرار کنید.

  مشخصات اصلی
  طول کابل10 متر
  انتخاب کنید که کدام فیلد نمایش داده شود. می توانید با کشیدن فیلدها را به دلخواه مرتب کنید.
  • مشخصات اصلی
  • ویژگی ها