چک ضمانت

همکار گرامی گـروه بازرگانی بهیران در پی نوسانات شدید بـازار ارز و مشکلات بوجود آمده آن از شهریور ماه سال 93 اقدام به دریافت یک فقره چک بصورت امانت از تمامی مشتریان خود نموده است که این رویه تا امروز ادامه دارد.

چک مذکور دارای شرایط زیر می باشد که متن رسید آن در این صفحه جهت رویتتان موجود است:

چک بدون تاریخ , در وجه علی راستار و رقم آن پس از تایید استعلام حضورتان اعلام میگردد.

انتخاب کنید که کدام فیلد نمایش داده شود. می توانید با کشیدن فیلدها را به دلخواه مرتب کنید.
  • مشخصات اصلی
  • ویژگی ها